Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor expats: de veelgestelde vragen

23 maart 2021 - Het is weer tijd om aangifte inkomstenbelasting te doen. De Belastingdienst verwacht dat uw belastingaangifte uiterlijk 8 mei 2021 is ingediend, dus het is tijd om u voor te bereiden. Met name voor expats kan dit een lastige exercitie zijn. We zetten daarom in dit artikel tien veelgestelde vragen over de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting 2020 op een rij.

1. Wanneer ben ik verplicht aangifte te doen?

U bent verplicht aangifte te doen: (a) als u een brief krijgt van de Belastingdienst met het verzoek een aangifte in te dienen, of (b) als u (een extra bedrag aan) belasting moet betalen. Dit laatste geldt meestal als u bronnen van inkomen hebt die niet al via de loonadministratie van uw werkgever zijn opgegeven. Dit geldt ook voor Nederlandse niet-ingezetenen die een woning in Nederland bezitten (bijvoorbeeld voor verhuur, AirBnB). De belastingbrief, waarin u wordt uitgenodigd om aangifte te doen, valt meestal in februari of maart op de (digitale) mat. Als u niet aangifteplichtig bent, kunt u ook vrijwillig aangifte doen.

2. Wat is de uiterste datum voor het indienen van de Nederlandse belastingaangifte 2020? Kan ik uitstel krijgen?

De deadline is 8 mei 2021 (was 1 mei 2021) voor personen die heel 2020 inwoner van Nederland zijn geweest. Voor niet-ingezetenen en belastingplichtigen die in de loop van 2020 zijn gemigreerd, gelden andere termijnen. Wanneer u uw aangifte laat verzorgen door Mazars kunt u uitstel krijgen tot maximaal 12 maanden. U kunt ook zelf uitstel aanvragen, dat doorgaans wordt verleend tot 1 september 2021.

3. Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting?

U kunt zelf aangifte doen of u kunt een belastingadviseur, bijvoorbeeld Mazars, vragen dit voor u te doen. U kunt aangifte doen via de website van de Belastingdienst. U heeft wel een DigiD nodig, dat is uw persoonlijke toegangssleutel. U kunt geen aangifte doen als u geen Nederlands fiscaal nummer (Burgerservicenummer of kort: BSN) heeft. Wilt u graag hulp hierbij? Dan kunnen de specialisten van Mazars u helpen.

4. Ik ben in 2020 naar Nederland verhuisd, moet ik een Nederlandse belastingaangifte doen? Zijn er belangrijke zaken die ik moet weten?

Normaal gesproken kunt u wachten tot u door de Belastingdienst wordt uitgenodigd om aangifte te doen, maar deze brief kan in 2021 wat later komen (of in sommige gevallen niet). Wanneer u zich in de loop van het jaar in Nederland vestigt, bent u in feite in twee of meer landen in een jaar ingezetene geweest. Het is belangrijk om de dag waarop u daadwerkelijk naar Nederland bent verhuisd zorgvuldig vast te leggen, omdat u in de meeste landen belastingplichtig bent voor uw wereldwijde inkomen. Inkomsten die in een ander land belastbaar zijn, zijn in Nederland meestal vrijgesteld van belasting op grond van het toepasselijke belastingverdrag (als er een belastingverdrag met Nederland is gesloten). Let op voor nagekomen betalingen (salaris, bonus, aandelenopties), die betrekking hebben op werk dat u in uw voormalige woonland heeft verricht en die tijdens uw Nederlandse woonperiode worden uitbetaald.

5. Ik ben niet uitgenodigd om aangifte te doen. Kan ik toch een Nederlandse belastingaangifte doen om teruggaaf te krijgen?

Ja, dat is zeker het overwegen waard, want in veel gevallen kunt u recht hebben op een teruggaaf. Enkele voorbeeldsituaties: u bent in de loop van het jaar gemigreerd naar of vanuit Nederland, u heeft hypotheekrente betaald met betrekking tot uw hoofdverblijf of u heeft slechts een deel van het jaar gewerkt. Er zijn ook andere verschillende aftrekposten, bijvoorbeeld voor studiekosten, lijfrenten, giften of ziektekosten. Als u inkomsten uit arbeid heeft en u heeft een kwalificerende fiscale partner die niet heeft gewerkt, dan kan uw partner aanspraak maken op de uitbetaling van de algemene heffingskorting, dus het is de moeite waard om de voorwaarden te controleren.

6. Ik ben verplicht een Nederlandse belastingaangifte in te dienen. Wat gebeurt er als ik niet op tijd aangifte doe?

Als u de aangifte inkomstenbelasting niet op tijd doet, kunt u een boete krijgen van € 385. De boete kan oplopen tot € 5.514 in geval van recidive. Meestal krijgt u eerst een aanmaning als u over de termijn heen bent. Hogere boetes gelden als u bewust een onjuiste of onvolledige belastingaangifte indient. Boetebedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

7. Ik heb een 30%-regeling. Wat betekent dit voor mijn Nederlandse belastingaangifte?

Als u in aanmerking komt voor de 30%-regeling, kunt u kiezen voor de status van partiële belastingplichtige. Dit betekent dat u in Nederland alleen belastingplichtig bent voor uw inkomen uit werk en woning, inkomen uit een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap (>5%) en voor in Nederland gelegen onroerende zaken (bijv. tweede huis, vakantiewoning). U bent niet belastingplichtig voor uw andere vermogen in box 3 (saldo van uw bankrekeningen, spaarrekeningen, aandelenportefeuille, etc). Voor inwoners met de Amerikaanse nationaliteit die in aanmerking komen voor de 30%-regeling geldt een verdere beperking van hun Nederlandse belastingplicht voor werk dat buiten Nederland wordt verricht.

8. Ik werkte normaal regelmatig in het buitenland. Heeft Covid-19 gevolgen voor mijn belastingaangifte?

Ja, Covid-19 zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor uw belastingplicht, indien hierdoor uw grensoverschrijdende arbeidspatroon is beïnvloed. Dit heeft ook gevolgen voor mensen die thuis werken of op afstand werken (‘remote working’ en ‘working from anywhere’). U bent bijvoorbeeld inwoner van Nederland en vóór Covid-19 werkte u 50% van de tijd in het Verenigd Koninkrijk en 50% in Nederland. Uw feitelijke arbeidspatroon voor 2020 blijkt 10% in het VK en 90% in Nederland te zijn. In 2020 werd uw salaris in het VK en Nederland via de loonadministratie 50-50 belast (salary split), en dat is in 2020 niet gewijzigd. Dit betekent dat u een bedrag verschuldigd bent op uw Nederlandse belastingaangifte, terwijl u een belastingteruggaaf kunt krijgen via uw Britse belastingaangifte. Let op: er kan een uitzondering gelden voor grensoverschrijdende situaties tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland. Lees hier meer.

9. Ik werkte voor Covid-19 veel over de grens. Is er in verband met Covid-19 een tegemoetkoming beschikbaar voor expats?

Nederland heeft een overeenkomst gesloten met zowel België als Duitsland om het negatieve effect van een gewijzigd arbeidspatroon als gevolg van Covid-19 te verzachten. In een notendop: werknemers die een bestaand grensoverschrijdend arbeidspatroon tussen Nederland en België hadden vóór Covid-19 (medio maart 2020), mogen hun arbeidspatroon voortzetten tijdens de coronacrisis. Hun fiscale positie blijft daardoor onveranderd. Dit is echter niet verplicht, u mag ook uw feitelijke arbeidspatroon hanteren voor de vaststelling van uw belastingplicht. Dit kunt u doen in uw belastingaangifte. Voor de sociale zekerheid geldt een soortgelijke tegemoetkoming, waarbij de voor Covid-19 bestaande sociale zekerheidspositie niet mag worden beïnvloed door een wijziging van het arbeidspatroon (thuiswerken). Dit geldt wel enkel voor situaties die onder EU-verordening 883/04 vallen, waarvoor doorgaans een A1 document is afgegeven.

10. Ik heb een huis in Nederland, kom ik in aanmerking voor belastingaftrek? En kan ik de kosten van de internationale school van mijn kinderen aftrekken in mijn Nederlandse belastingaangifte?

De meest voorkomende belastingaftrek geldt voor de hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen woning. Alle hypotheekrente en -kosten die u in een jaar betaalt, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Het tarief waartegen de aftrek mogelijk is wordt echter elk jaar verlaagd, van 43% in 2021, 40% in 2022 tot 37,1% vanaf 2023. Let wel, de eigen woning is ook onderdeel van het belastbaar inkomen, dat wordt bepaald op basis van een vooraf bepaald percentage van de woningwaarde ('WOZ-waarde'). Dit geacht belastbaar inkomen ('eigenwoningforfait') wordt bij uw belastbaar inkomen opgeteld. De faciliteit geldt alleen voor uw eigen woning, de woning waar u uw hoofdverblijf heeft, meestal het adres waar u als inwoner staat ingeschreven.

Er is geen belastingaftrek voor internationale schoolkosten. De enige mogelijkheid tot compensatie is dat uw werkgever deze kosten vergoedt, dit is mogelijk ook als u de 30%-regeling heeft. Als u meer wilt weten over de 30%-regeling of de vergoeding van extraterritoriale kosten, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de belastingpositie van expats en de Nederlandse aangifteverplichtingen? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.