Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

14 november 2019 - Per 1 januari 2020 zal een nieuwe btw-vrijstelling in werking treden ter vervanging van de huidige Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Om voor 2020 in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen die uiterlijk 20 november 2019 door de Belastingdienst moet zijn ontvangen. Deze nieuwe vrijstelling zal voor veel ondernemers de mogelijkheid bieden om desgewenst niet btw-plichtig te zijn. Ook bij uitstek voor leden van Raden van Toezicht en Commissarissen biedt deze nieuwe regeling duidelijkheid en mogelijkheden wat betreft hun btw-positie.

BTW-VRIJSTELLING VOOR NATUURLIJKE PERSONEN

De Nederlandse wetgeving voorziet op dit moment in een btw-vrijstelling alleen voor natuurlijke personen. Wanneer zij slechts beperkt btw-belaste diensten verrichten, hoeft er geen afdracht van btw aan de belastingdienst worden gedaan. Op basis van de huidige ‘KOR’ hoeft een natuurlijke persoon die btw-ondernemer is op jaarbasis minder btw af te dragen op basis van het verschil tussen de verschuldigde btw en de aftrekbare btw. Als het saldo van de over de omzet verschuldigde btw minus de aftrekbare btw op kosten minder bedraagt dan € 1.883, komt een natuurlijke persoon als btw-ondernemer in aanmerking voor belastingvermindering. Deze vermindering neemt toe naar mate het saldo lager is. Effectief betekent dit dat een natuurlijke persoon als btw-ondernemer geen belasting betaalt wanneer in eerste instantie € 1.345 (of minder) verschuldigd is. De afdracht wordt dan verminderd tot nihil.

HERZIENING KOR IN NEDERLAND

Tal van EU-lidstaten hebben een faciliteit voor kleine ondernemers waarmee wordt voorkomen dat ondernemers voor een beperkt belastingbedrag een btw-administratie moeten inrichten en aanhouden. De huidige KOR in Nederland geldt daarbij als een zeer beperkte vrijstelling vergeleken bij die van andere lidstaten. De Nederlandse wetgever heeft daarom besloten de KOR te herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn

  • De nieuwe vrijstelling is beschikbaar voor alle typen btw-ondernemers, en niet meer alleen voor natuurlijke personen
  • De vrijstelling is afhankelijk van de hoogte van de belaste omzet, en niet meer van de belastingafdracht
  • De nieuwe vrijstelling is alleen op aanvraag bij de Belastingdienst van toepassing en geldt voor ten minste 3 jaar

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

Per 1 januari 2020 is het mogelijk om een vrijstelling toe te passen wanneer de btw-belaste omzet maximaal € 20.000 bedraagt. Eventuele andere ontvangsten vanuit onbelaste subsidies of vrijgestelde inkomsten zijn hiervoor irrelevant. Wanneer geen sprake is van een dienstverband, is voor activiteiten tegen vergoeding al gauw sprake van btw-plicht. Omdat dit niet helder in regelgeving is vastgelegd, bestaat bij kleinere omvang van de activiteiten van een toezichthouder onduidelijkheid – en dus risico – dat sprake is van btw-verschuldigdheid. In beginsel zal voor beperkte inkomsten als natuurlijke persoon effectief geen btw verschuldigd zijn, maar zodra de verdiensten (inclusief kostenvergoedingen) meer bedragen dan € 7.750 per jaar, of wordt gefactureerd vanuit een bv, zal doorgaans btw verschuldigd zijn.

Onder de nieuwe regeling heeft de toezichthouder meer duidelijkheid en meer keuzevrijheid. Zolang de btw-belaste omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 kan de vrijstelling worden toegepast. Hier staat tegenover dat de vrijstelling ertoe leidt dat recht op aftrek van voorbelasting niet meer bestaat. De vrijstelling is alleen op aanvraag vooraf bij de Belastingdienst toepasbaar en geldt voor elke ondernemer mits aan het omzetvereiste wordt voldaan.

Let op: om nog voor 2020 in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen die uiterlijk 20 november 2019 door de Belastingdienst moet zijn ontvangen.

MEER WETEN?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en gevolgen voor uw onderneming? Neem dan contact op met Bert Laman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61 of Sander van Kreijl per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 12. Zij helpen u graag verder.