Nieuwe meldplicht voor grensoverschrijdende constructies

26 juni 2018 - Op 25 mei 2018 is de Richtlijn inzake ‘Mandatory disclosure’ aangenomen door de Raad van de Europese Unie. Deze Richtlijn houdt kort gezegd in dat grensoverschrijdende constructies die bepaalde zogenoemde ‘wezenskenmerken’ hebben, gemeld moeten worden bij de Belastingdienst. De Richtlijn is op 25 juni 2018 in werking getreden.

Deadline implementatie

De Richtlijn heeft geen directe werking. De Europese lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2019 de richtlijn in hun nationale wetgeving te hebben geïmplementeerd. Het ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat in de komende periode de richtlijn in wet- en regelgeving zal worden uitgewerkt. Deze zal naar verwachting in de loop van 2019 worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de verwachting dat er dan nadere invulling wordt gegeven aan de genoemde wezenskenmerken. Tot dat moment is niet duidelijk welke zaken precies moeten worden gemeld.

Wat betekent de nieuwe meldplicht voor u?

Op grond van de nieuwe meldplicht zullen accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs vanaf 1 juli 2020 verplicht zijn om ‘grensoverschrijdende constructies’ bij de Belastingdienst te melden. De informatie die dan moet worden aangeleverd gaat terug tot 25 juni 2018.

In gevallen waarin geen intermediair betrokken is bij een grensoverschrijdende constructie, kan de belastingplichtige zelf verplicht zijn tot melding.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Erik Stroeve per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 55. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief