Nieuwe verordening voor ontbossingsvrije producten

18 januari 2022 - Als onderdeel van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie (EC) het voorstel gepubliceerd voor een nieuwe verordening inzake ontbossingsvrije producten die erop is gericht om de door EU gestimuleerde ontbossing en aantasting van bossen te beperken. Dit voorstel onderkent dat het proces van ontbossing en de aantasting van bossen wordt gestimuleerd door consumptie van bepaalde grondstoffen in de EU en zal een grote invloed hebben op de EU marktdeelnemers die met dergelijke producten te maken hebben. Indien u op de EU-markt werkt met bepaalde grondstoffen en producten, zult u hoogstwaarschijnlijk door de nieuwe nalevingsregels geraakt worden.

De nieuwe verordening dient ter vervanging van de EU Illegal Timber Regulation. De verordening bevat verplichte zorgvuldigheidseisen voor marktdeelnemers die bepaalde grondstoffen en producten op de EU-markt willen brengen. Het doel van deze verordening is ervoor te zorgen dat alleen ontbossingsvrije en legale producten op de EU-markt worden toegelaten.

De voorgestelde verordening geldt alleen voor grondstoffen en producten zoals vee, cacao, koffie, palmolie, soja en hout, evenals bepaalde producten die dergelijke grondstoffen bevatten, daarmee gevoerd zijn of die met gebruikmaking van dergelijke grondstoffen geproduceerd zijn, zoals rundvlees, pulp en papier (behalve op basis van bamboe of gerecycled). De EC heeft aangekondigd dat rubber waarschijnlijk ook aan deze lijst zal worden toegevoegd. Bijlage I van de voorgestelde verordening bevat een lijst op basis van de gecombineerde nomenclatuur inzake producten die door de verordening gedekt zouden worden.

Verplichting voor marktdeelnemers

De nieuwe regels verplichten marktdeelnemers die de betrokken grondstoffen en producten voor de eerste keer op de Europese markt brengen om due diligence te betrachten om ervoor te kunnen zorgen dat:

  • Die grondstoffen en producten niet geproduceerd zijn op grond die ontbost of aangetast is na 31 december 2020, en
  • deze geproduceerd zijn in overeenstemming met de wetten van het land van productie.

Wanneer marktdeelnemers niet voldoen aan een van de twee eisen, is het verboden de producten op de Europese markt te brengen.

Het due diligence proces bestaat uit drie stappen die marktdeelnemers moeten maken:

  1. Het verzekeren van toegang tot informatie zoals de grondstof, hoeveelheid, leverancier en land van productie, een essentiële vereiste is het verkrijgen van de geografische coördinaten die het product koppelen aan de specifieke percelen grond waar de grondstoffen die zij op de markt brengen geproduceerd werden.
  2. Het gebruikmaken van de informatie inzake de percelen grond die gebruikt zijn voor het produceren van de grondstoffen om het risico in de leveringsketen te analyseren en te beoordelen.
  3. Het nemen van toereikende en proportionele matigingsmaatregelen.

De Europese Commissie zal een systeem van benchmarking gebruiken ter beoordeling van landen en hun risico van door de grondstoffen gestimuleerde ontbossing en aantasting van bossen in het kader van de verordening. Het zal verplicht zijn om een due diligence verklaring in te dienen om desbetreffende grondstoffen of producten op de Europese markt te brengen of daaruit te exporteren. 

De voorgestelde verordening voorziet in een aanvullend rechtsinstrument voor het invoeren van verplichte due diligence inzake mensenrechten en gevolgen voor het milieu bij de eigen werkzaamheden en waardeketens van bedrijven in het algemeen. Zo moeten bedrijven voorbereid zijn op rapportering volgens de duurzaamheidsprincipes van ESG (Environmental Social Governance).

Niet-naleving

Het bevoegde gezag van een lidstaat zal controles uitvoeren om vast te stellen of grondstoffen die op de EU- markt zijn gebracht of beschikbaar zijn gesteld of daaruit zijn geëxporteerd in overeenstemming zijn met de verordening. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat iedere lidstaat jaarlijks controles zal uitvoeren bij tenminste 5% van de desbetreffende marktdeelnemers en ook op 5% van het volume van elk van de grondstoffen en producten die in ieder gebied zijn ingevoerd, beschikbaar gemaakt of uitgevoerd.

Bij niet-naleving van de verordeningen zullen marktdeelnemers corrigerende maatregelen moeten nemen. Bovendien zal iedere lidstaat straffen vaststellen voor niet-naleving, die onder andere zullen bestaan uit: boetes in verhouding tot het niveau van schade aangebracht aan het milieu en de waarde van de grondstoffen, de inbeslagneming van de betrokken grondstoffen en producten evenals de daarmee verkregen inkomsten, en tijdelijke uitsluiting van openbare aanbestedingen.

Indien u werkzaam bent op de EU- markt met bepaalde grondstoffen en producten zoals hierboven genoemd zult u hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd worden met de nieuwe nalevingsregels. Daarom dient u ervoor te zorgen dat u uw toeleveringsketen tijdig beoordeelt om conform te zijn en boetes te vermijden.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over ontbossing en de verplichtingen voor marktdeelnemers? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of telefonisch: +31 (0)88 277 23 25 of Ivana van der Maas per e-mail of telefonisch: +31 (0)88 277 19 38. Zij helpen u graag.