Nieuwjaarstips 2020

13 februari 2020 – Inmiddels zijn we al ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar en dat betekent ook dat de nieuwe wijzigingen op fiscaal gebied al van kracht zijn. Bent u op de hoogte van alle veranderingen in 2020? Mazars zet de belangrijkste wijzigingen voor u als transportondernemer op een rij.

Belangrijkste wijzigingen

 • Btw quick fixes voor grensoverschrijdend goederenverkeer
  Op 1 januari 2020 zijn de ‘btw quick fixes’ van grensoverschrijdend goederenverkeer in werking getreden. Deze quick fixes zien onder andere op voorraad op afroep en vereenvoudiging van de regels voor ABC-transacties. Lees hier een uitgebreide toelichting over de btw quick fixes.
 • Verruiming vrije ruimte Werkkostenregeling
  De zogenaamde vrije ruimte waarin u als werkgever vrij van loonheffing uitkeringen en vestrekkingen kunt geven aan uw medewerkers, is vergroot van 1,2% naar 1,7% over de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Over het meerdere blijft de vrije ruimte 1,2%. Meer informatie over de Werkkostenregeling.
 • Lage tarief vennootschapsbelasting omlaag
  Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat voor de eerste € 200.000 winst omlaag van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief voor winst boven de € 200.000 blijft 25%.
 • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
  Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Het doel van deze wet is om de kloof tussen flexibele en vaste arbeidscontracten te verkleinen. Flexibele arbeidskrachten krijgen meer rechten, bijvoorbeeld recht op doorbetaling van het loon als de werkgever een oproep binnen vier dagen afzegt. Daarnaast betaalt u als werkgever voor flexibele arbeidskrachten een hoge WW-premie en voor vaste arbeidskrachten een lage WW-premie. Ook de administratieve verplichtingen voor werkgevers zijn toegenomen. 
 • Wetsvoorstel excessieve schulden aan de bv
  In maart 2019 heeft het kabinet al het conceptwetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepresenteerd. Na (eventuele) aanpassingen op basis van de internetconsultatie, zal het definitieve voorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Uit het conceptwetsvoorstel volgt dat de strekking van de wet zal zijn dat directeuren-grootaandeelhouders (én hun familieleden) die meer dan € 500.000 lenen bij de eigen B.V. vanaf 2022 belasting moeten betalen over leningen die uitstijgen boven € 500.000. De schulden die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning tellen niet mee.

Meer weten

Wilt u meer weten over de fiscale wijzigingen in 2020 of wilt u eens sparren over de kansen voor uw onderneming in 2020? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?