Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend

29 mei 2020 - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling.

Accountantsverklaring

Voor de NOW-regeling wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van 100.000 euro of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan 125.000 euro, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van 125.000 euro of meer een accountantsverklaring vereist.

Ondernemingen die een voorschot van minder dan 100.000 euro hebben ontvangen, zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op 125.000 euro of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen zal de overheid online een tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is. Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000 aanvragen blijkt ongeveer 10% van het aantal bedrijven 100.000 euro of meer aan voorschot te ontvangen.

Protocol en standaarden

SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voeren intensief overleg over de inhoud van de accountantswerkzaamheden, in situaties waar wel een accountantsverklaring vereist is. SZW werkt hiervoor aan een accountantsprotocol. De NBA werkt tegelijkertijd aan een passende standaard of standaarden. Mazars is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een passende standaard. De partijen verwachten het protocol en de standaarden voor 1 augustus 2020 definitief te publiceren.

Betrokkenheid van accountant

Voor bedrijven die hun omzetdaling meten over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020, loopt binnenkort de eerste subsidieperiode af. Hoewel ondernemers niet voor 7 september 2020 hun afrekening kunnen indienen en accountants nog moeten afwachten wat ze exact moeten doen, kan het toch verstandig zijn om tijdig te overleggen over het afsluitingsproces.

De werkzaamheden moeten door accountants worden ingepland en het is goed om te begrijpen hoe de onderneming heeft geopereerd in de eerste drie maanden en hoe dit zijn weerslag heeft gekregen in de administratie. Mogelijk kunnen ook alvast afspraken worden gemaakt over de minimaal aan te leveren informatie aan de accountant, die kan worden aangevuld zodra het protocol en de standaarden definitief zijn.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Anton Dieleman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 82. Hij helpt u graag verder.