Optimaal gebruikmaken van de werkkostenregeling

24 november 2020 - Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat u binnenkort moet beoordelen of uw organisatie 80% eindheffing is verschuldigd in het kader van de werkkostenregeling (WKR).

Tips vrije ruimte

De werkkostenregeling kent een vrije ruimte waaruit de werkgever belastingvrij verstrekkingen, vergoedingen e.d. kan doen aan werknemers. Als deze vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever een heffing van 80% verschuldigd. De werkgever dient achteraf bij een controle te kunnen onderbouwen of deze grens wel of niet is overschreden.

In deze bijdrage geven wij u een aantal tips:

  1. 80% eindheffing is pas verschuldigd als de vrije ruimte is overschreden. Voorgaande jaren was de vrije ruimte 1,2% van de loonsom. Dit jaar is de vrije ruimte 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.
  2. Beoordeel – voor zover dat aan de orde is – of het voordelig is om gebruik te maken van de concernregeling. Een nadeel (zeker dit jaar) is dat bij toepassing van de concernregeling maar één keer gebruik kan worden gemaakt van de extra vrije ruimte (van 3% over € 400.000). Toepassing van de concernregeling is niet verplicht.
  3. De waarde van een kerstpakket gaat ten laste van de vrije ruimte. Een klein geschenk ter gelegenheid van een persoonlijke aangelegenheid (maximaal €25 inclusief btw), bijvoorbeeld in geval van een huwelijk of geboorte, vormt geen loon en kan buiten de vrije ruimte blijven.
  4. Een vaste vergoeding voor thuiswerken (bijvoorbeeld €2 per dag voor koffie en elektriciteit) zonder nadere onderbouwing zal tot de vrije ruimte moeten worden gerekend. Voor een algemene thuiswerkvergoeding (voor koffie, thee, elektriciteit e.d) geldt geen gerichte vrijstelling. Dit geldt overigens ook voor andere vaste vergoedingen die niet onderbouwd zijn en niet gebaseerd zijn op een kostenonderzoek.
  5. Arbo-voorzieningen op de werkplek thuis, zoals een goede bureaustoel, hoeven niet ten laste van de vrije ruimte te gaan als aan de voorwaarden wordt voldaan. Hetzelfde geldt voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Een verstrekking of vergoeding hiervan leidt niet tot belastbaar loon als deze hulpmiddelen voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
  6. Heeft u uw WKR-administratie al op orde? Als u belastbaar loon aan de vrije ruimte wilt toerekenen, dan dient u dit formeel aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de WKR? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65, Renée Pauli per e-mail of telefoon +31(0)882772438 of met Martin Aandewiel per e-mail of telefoon +31(0)882771396. Zij helpen u graag verder.