Ouderschapsverlof in 2022 negen weken deels doorbetaald

10 juni 2021 - Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Per 2 augustus 2022 krijgen ouders daarom 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De Tweede Kamer heeft in april jl. met het wetsvoorstel ingestemd.

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij de werkgever en werknemers daarover andere afspraken maken binnen hun bedrijf of cao. Niet iedereen kan zich dit veroorloven, en daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun (maximum) dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in.

Eén van de voorwaarden is dan wel dat de eerste 9 weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, zonder betaling. Het blijft wel mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen betaald verlof direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens 5 weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal 15 weken betaald verlof. Moeders hebben ook recht op deze 9 weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kabinet geeft door bovenstaande besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het ouderschapsverlof? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van de salarisadministratie, of neem contact op met Erik Burghout, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 40. Zij helpen u graag verder.