Overbruggingskrediet voor 'groeibedrijven'

29 april 2020 - Vanaf 29 april 2020 kunnen start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). De aanvragen kunnen worden ingediend bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De COL is een aanvullende maatregel om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Ondernemers die een aanvraag kunnen indienen bij een ROM zijn:

  • start-ups: alle niet-beursgenoteerde ondernemingen (niet zelfstandig ondernemers) die op het moment van de aanvraag maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten uitoefenen;
  • scale-ups: ondernemingen met 10-250 werknemers, waar de werkgelegenheid of de omzet in de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel in de komende vijf jaar een toename van de werkgelegenheid of omzet verwacht van minimaal 60%;
  • innovatieve mkb’ers: ondernemingen met 10-250 medewerkers die een product, proces en/of marktinnovatie, waar in het kader van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dan wel een combinatie van beiden plaatsvinden met als doel realisatie van financieel en maatschappelijk rendement. Dit kan worden aangetoond met een WBSO-verklaring;

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de 50.000 en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven de 250.000 euro, wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. De rente op de COL bedraagt 3%.

Om in aanmerking te komen voor de COL moet aan de volgende criteria worden voldaan, ondernemers moeten:

  • aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de economische gevolgen van het coronavirus;
  • een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben; en
  • reducerende maatregelen hebben getroffen die op dit moment rederlijkwijs van ze verwacht mogen worden;

Voor aanvragen onder de 500.000 euro is het streven dat de ROM’s binnen vier tot negen werkdagen tot een besluit komen (inclusief de uitbetaling). Voor aanvragen boven 500.000 euro is het streven dat de ROM’s binnen drie werkweken hierover beslissen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Corona-Overbruggingslening? Neem dan contact op met Roland de Jonge per email of per telefoon +31 (0)88 277 14 36. Hij helpt u graag verder.