Inzicht in uw payrollgegevens via een maatwerk dashboard

21 februari 2022 - Elke ondernemer wil graag inzicht hebben in het totale financiële plaatje van de organisatie. Hierin spelen de personeelskosten een aanzienlijke rol. Om de personeelskosten inzichtelijk te maken wordt er vaak een beroep gedaan op overzichten uit de salarisapplicatie. Dit is niet altijd naar tevredenheid van de ondernemer, de finance- of de HR-afdeling, aangezien de wensen vaak verder gaan dan wat de applicatie kan bieden. De roep om maatwerk wordt alsmaar luider.

De oplossing voor het inzichtelijk maken van de personeelskosten ligt in het gebruik van extra tools. De meest voor de hand liggende tool is Excel. Met Excel kunnen verschillende overzichten worden samengevoegd tot de gewenste rapportage zodat de aanwezige data op de gewenste manier ontsloten kan worden. Denk hierbij aan de bruto salarisstijgingen per medewerker vanaf datum in dienst, het totale verzuimpercentage van de organisatie uiteengezet per afdeling of de totale werkgeverslasten uitgesplitst per medewerker en kostenplaats. Een nadeel aan Excel is wel dat de actie periodiek herhaald moet worden en de eventueel gebruikte visuals vaak tegenvallen.

Een betere – en steeds populairder wordende – oplossing is Power BI. Ten opzichte van Excel wordt de data in Power BI automatisch bijgewerkt zonder dat er handmatige acties nodig zijn. Het dashboard is hiermee altijd up-to-date. Verder beschikt Power BI over meer en betere visuals en kan de tool data importeren uit verschillende bronnen. Dit alles maakt de tool heel flexibel. Mazars kan u helpen bij het inregelen van deze tool.

Door deze ontwikkelingen kan de data uit de payrollapplicatie op de gewenste manier ontsloten worden en kunnen organisaties met behulp van dashboards de ontwikkelingen van de personeelskosten en aanverwante HR-zaken beter monitoren.

Meer weten?

Wilt u een nadere toelichting of meer informatie over bovenstaand? Neem dan contact op met uw vaste HR-payrollspecialist van Mazars of neem direct contact op met Reinier Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 37. Zij helpen u graag verder.