Personeelsplanning: Een concurrentievoordeel voor uw bedrijf

10 april 2019 - Het leiden van een succesvolle onderneming in de hedendaagse uiterst concurrerende markt is zeer uitdagend. De meeste ondernemers en managers moeten bijzonder gefocust zijn op financiële prestaties en cashflow om hun positie in de markt te kunnen behouden en te zorgen voor stabiliteit op de lange termijn. Dit betekent dat veel ondernemers vooral werken in hun onderneming in plaats van te werken aan de ontwikkeling en groei van hun onderneming.

Langetermijnplanning

Langetermijnplanning kan echter veel voordeel opleveren en personeelsplanning is hier een duidelijk voorbeeld van. Vraag ondernemers wat het meest waardevolle in hun bedrijf is en de meesten zullen antwoorden dat het hun medewerkers zijn. Het is daarom logisch dat personeelsplanning een integraal onderdeel van elk businessplan zou moeten zijn.

Hoe kan personeelsplanning uw bedrijf een concurrentievoordeel opleveren?

Personeelsplanning draait om het begrip van uw huidige en toekomstige arbeidsmarkten. Hierdoor kunt u identificeren waar uw personeelsbestand vandaan komt, zodat u in staat bent doelen te behalen, bedrijfsresultaten te verbeteren en daardoor de langetermijnwaarde te verhogen.
Personeelsplanning wordt veelal actueel door een specifieke gebeurtenis of een wijziging in de structuur, zoals een fusie, overname of verandertraject. Het is echter essentieel voor uw onderneming dat u ook op andere momenten oog heeft voor personeelsplanning.

Wat komt er kijken bij het samenstellen van een personeelsplan voor uw bedrijf:

1. De organisatie en haar omgeving begrijpen
Een PESTLE-analyse is een van de meest effectieve manieren om het inzicht te vergroten in de markt waarin uw bedrijf opereert. De analyse kijkt naar zes kernelementen: Politiek, Economisch, Sociologisch, Technologisch, Legal (juridisch) en Ecologisch.

2. Uw arbeidsmarkten begrijpen
Een arbeidsmarkt verwijst naar sets van vaardigheden van potentiële werknemers en het geografische gebied waar zij waarschijnlijk vandaan komen. Voor sommige groepen werknemers hoeft u alleen een zeer lokale arbeidsmarkt te kennen. Voor andere kan de markt regionaal, nationaal of zelfs internationaal zijn.

3. Uw bedrijfsmodel en organisatorische strategie begrijpen
Een bedrijfsmodel is de combinatie van rollen, vaardigheden, structuren, processen, middelen en technologieën die u in staat stellen dienst- of productbeloften waar te maken. Dit kan in 5 categorieën opgedeeld worden: proces, informatiesystemen, locatie en gebouwen, personeel en leveranciers en partners.

Strategische planning kan invloed hebben op personeelsplanning. Sommige ondernemingen kennen lange productcycli terwijl andere een mix hebben van verschillende tijdsbestekken in verschillende divisies, functies en locaties.

4. Het bepalen van toekomstige personeelsbehoeften
Het bepalen van toekomstige personeelsbehoeften wordt vaak omschreven als: het krijgen van de juiste mensen met de juiste vaardigheden, in de juiste rol, op het juiste moment tegen de juiste kosten. Hiervoor kan een onderneming de vijf ‘juistheden’ van personeelsplanning toepassen: de juiste vorm, de juiste vaardigheden, de juiste omvang, de juiste kosten en de juiste locatie.

5. Het identificeren van tekorten in het personeelsbestand ten opzichte van toekomstige behoeften
Zodra u een plan voor uw huidige en toekomstige personeelsbestand heeft, kunt u de tekorten identificeren en een actieplan opstellen. Er zijn drie belangrijke stappen:

1. Selecteer de meest kritieke tekorten
2. Identificeer potentiële acties
3. Prioriteer de acties

Door een strategische en doelbewuste benadering van personeelsplanning te kiezen, kunnen ondernemingen een concurrentievoordeel opbouwen op een van de meeste kritieke succesgebieden: de medewerkers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de strategische personeelsplanning en hoe u hier het beste op kunt sturen? Of wilt u meer weten over hoe we hier met Optimize bij kunnen helpen? Neem dan contact op met Remco Schoonderwoerd, Optimize partner, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 45. Hij helpt u graag verder.