Premie Werkhervattingskas (Whk) 2024

18 september 2023 - Op 1 september jl. is het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 gepubliceerd. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van de Whk-premie wijzigingen? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

De belangrijkste verschillen in de berekening van de Whk-premie tussen 2023 en 2024 op een rij

  • De grens tussen kleine en middelgrote grote werkgevers ligt hoger in 2024. De berekeningswijze is gelijk gebleven aan 2023, maar de gemiddelde loonsom is gestegen. Er wordt voor de Whk-beschikking 2024 gekeken naar de loonsom in 2022.
  • Het gemiddelde premiepercentage van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) daalt ten opzichte van 2023 met 0,10% naar 0,77%. Het gemiddelde premiepercentage van de Ziektewet (ZW) daalt ten opzichte van 2023 met 0,21% naar 0,45%.
  • Voor grote werkgevers in sector 52 geldt een afwijkende maximumpremie voor de ZW. Bij een maximale uitkeringslast in 2022 is de ZW-premie 7,22% in 2024. De maximumpremie voor grote werkgevers in sector 52 was in 2023 8,27%.
  • De correctiefactor is in 2024 gestegen ten opzichte van 2023 naar 1,30. 
  • De hiervoor beschreven verschillen tussen 2023 en 2024 zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

 

Verschillen

2023

2024

Grens klein/middel

€ 905.000

€ 942.500

Grens middel/groot

€ 3.620.000

€ 3.770.000

Gemiddeld premiepercentage WGA

0,87%

0,77%

Gemiddeld premiepercentage ZW

0,66%

0,45%

Maximumpremie grote werkgevers

8,27%

7,22%

Correctiefactor

1,17

1,30

Mazars rekentool

De premiemutaties voor 2024 kunt u eenvoudig inzichtelijk maken met onze rekentool. De Whk-premies hierin zijn definitief vastgesteld. Door het invullen van de loonsommen over de jaren 2018-2022 en de uitkeringslasten voor de ZW en de WGA in 2022, kunt u een verwachte Whk-premie berekenen. Daarnaast kunt u met de Mazars Rekentool 2024 de Whk-premies voor de jaren 2023 en 2024 met elkaar vergelijken. De andere premiepercentages zijn nog niet bekend.

Whk-beschikking 2024

Zodra u de beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024 van de Belastingdienst heeft ontvangen (meestal tweede helft november), kunt u controleren of de loongegevens en uitkeringen waarop de premieberekening is gebaseerd kloppen. Indien nodig, kunt u tijdig bezwaar maken tegen de beschikking.

Eigenrisicodragerschap

Het is mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor het ZW- en WGA-risico. In dat geval hoeven geen Whk-premies te worden afgedragen (eventueel wel verzekeringspremies). Een aanvraag hiertoe dient vóór 2 oktober 2023 te zijn ontvangen door de Belastingdienst om het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2024 in te laten gaan.

Meer weten?

Heeft u vragen over de rekentool en/of de premiewijzigingen? Of wilt u meer weten over eigenrisicodragerschap? Neem dan contact op met René Timmer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 00 of met Roel Janssen per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 00. Zij helpen u graag verder.