Prinsjesdag 2018: Wat verandert er voor u?

Woensdag 19 september 2018 - Dinsdag 18 september was het weer Prinsjesdag. Evenals vorig jaar de Glazen koets in plaats van de Gouden koets, de hoedenparade en balkonscène, en natuurlijk het belastingpakket voor 2019. Behalve het geruchtmakende voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting bevat het belastingpakket 2019 zes wetsvoorstellen. Wat betekent het Belastingplan 2019 voor u? Lees het in de Mazars Actueel!

Fiscale voorstellen

Op dinsdag 18 september heeft het kabinet zijn plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft een aantal (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2019 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Belastingplan 2019

Het wetsvoorstel Belastingplan 2019 bevat maatregelen die vanaf 1 januari 2019 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die gevolgen hebben voor de koopkracht van burgers. Het kabinet verschuift de lasten op arbeid naar lasten op consumptie door het verlaagde btw-tarief van zes procent te verhogen naar negen procent. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld boodschappen en consumpties duurder worden.

Naast het Belastingplan 2019 bestaat het belastingpakket voor 2019 uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019 bevat maatregelen die meer technisch van aard zijn en geen of nauwelijks budgettaire gevolgen hebben.
  • Het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2020 regelt de afschaffing van de dividendbelasting, de invoering van een bronbelasting en een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief.
  • Het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 bevat een aantal wijzigingen in de milieubelastingen en een heffingsvermindering voor de verduurzaming van huurwoningen. Verder worden de energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) voor een nieuwe periode van vijf jaar gecontinueerd.
  • Het wetsvoorstel Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel leidt tot de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen aan particulieren.
  • In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling wordt voorgesteld de huidige kleineondernemersregeling (KOR) in de Wet op de omzetbelasting 1968 te moderniseren door de introductie van een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting.
  • In het wetsvoorstel Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen wordt geregeld dat weddenschappen, ongeacht of deze op het land of op afstand worden aangeboden, fiscaal gelijk worden behandeld.