Maatregelen auto & mobiliteit

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2019 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 komt er een forfaitaire regeling voor de fiets van de zaak. Er wordt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets voorgesteld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten fietsen. De bijtelling geldt als de fiets privé gebruikt mag worden. Hieronder valt mede het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. Voor de zaak afgelegde (al dan niet zakelijke) kilometers mogen niet belastingvrij worden vergoed. Voor de ondernemer en de resultaatgenieter komen er vergelijkbare regelingen.

Einde teruggaafregeling BPM

Ter stimulering van de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s wordt voorgesteld de teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer (OV) met ingang van 1 januari 2020 af te schaffen. Volgens de regeling wordt de teruggaaf van BPM op aanvraag verleend voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor OV of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000. De MRB-vrijstelling voor taxi’s en openbaar vervoer wordt niet afgeschaft. Door het afschaffen van de teruggaafregeling komen het goedkeurend beleid van de Belastingdienst voor bepaalde vrijwilligersvervoerprojecten en de teruggaafregeling BPM voor deze projecten te vervallen.

Vervuilers gaan meer betalen

Milieudifferentiatie in de Wet BZM wordt geactualiseerd waardoor de meer vervuilende zware vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Voor de schoonste vrachtauto’s blijft het huidige tarief van toepassing. Over deze maatregel is overeenstemming bereikt met de zogenoemde Eurovignet-landen. De wijziging betekent een verdere differentiatie naar klasse EURO en een verhoging van tarieven voor minder schone vrachtauto’s. De nieuwe tarieven treden met ingang van 1 juli 2019 in werking mits de ratificatieprocedure vóór 31 mei 2019 is afgerond. Het EURO V wordt dan vanaf 1 januari 2020 verhoogd. Lukt dat niet, dan treden alle nieuwe tarieven 1 januari 2020 in werking.

Wet uitwerking Autobrief II opgeschoven

De toeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer die per 1 januari 2019 zou worden ingevoerd, wordt uitgesteld. De noodzakelijke automatisering bij de Belastingdienst zal naar verwachting pas per 1 januari 2020 gereed zijn.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2019, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.