Maatregelen internationaal

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2019 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Afschaffing dividendbelasting

Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Tegelijkertijd wordt een bronbelasting ingevoerd op dividenduitkeringen aan gelieerde vennootschappen. Vanaf 2021 gaat dit ook gelden voor rente- of royaltybetalingen tussen gelieerde vennootschappen. Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan dat van de vennootschapsbelasting, 23,9% in 2020 en 22,25% in 2021. De bronbelasting wordt alleen geheven als de ontvangende vennootschap in een laag belast land is gevestigd of er sprake is van misbruik. Het Ministerie van Financiën zal jaarlijks een uitputtende lijst publiceren van landen die als laag belast kwalificeren. De voorgestelde antimisbruikbepalingen gelden niet alleen bij directe betalingen tussen vennootschappen, maar ook bij (gekunstelde) constructies met tussengeschoven vennootschappen en in situaties met hybride entiteiten.

Controlled foreign companies

Het kabinet wil een maatregel invoeren om misbruik met zogeheten ‘controlled foreign companies’ (CFC’s) te bestrijden. Er kan sprake zijn van een CFC als een Vpb-plichtig lichaam een (in)direct belang van meer dan 50% in een ander lichaam of een vaste inrichting heeft. Eventueel kan het lichaam dit belang samen met een gelieerde partij houden. Het andere lichaam of de vaste inrichting kwalificeert pas als CFC als het is gevestigd in een staat die de winst van lichamen niet belast of tegen een tarief van minder dan 7% of is opgenomen op een lijst van niet-meewerkende rechtsgebieden. De antimisbruikmaatregel houdt grofweg gezegd in dat renten, dividenden en royalty’s van CFC’s als besmette voordelen worden aangemerkt. Als de CFC deze besmette voordelen niet (tijdig) uitkeert, worden ze na aftrek van de bijbehorende kosten tot de winst van de Nederlandse houdstervennootschap gerekend.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2019, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.