Prinsjesdag 2019: Wat verandert er voor u?

19 september 2019 - Dinsdag 17 september was het weer Prinsjesdag. Evenals vorig jaar de vertrouwde hoedenparade en balkonscène, en natuurlijk het belastingpakket voor 2020. Het belastingpakket 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Wat betekent het Belastingplan 2020 voor u? Lees het in de Mazars Actueel!

Fiscale voorstellen

Op dinsdag 17 september heeft het kabinet zijn plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft een aantal (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2020 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Naast het Belastingplan 2020 bestaat het belastingpakket voor 2020 uit de volgende wetsvoorstellen:

  • Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 bevat maatregelen die meer technisch van aard zijn en geen of nauwelijks budgettaire gevolgen hebben.
  • Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord bevat voorstellen ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord.
  • Het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021 regelt de invoering van een conditionele bronbelasting op renten en royalty’s naar laagbelastende landen en in misbruiksituaties.
  • Het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven regelt de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven voor de inkomstenbelasting.
  • Het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten betreft de btw-regelgeving over de voorraad die een ondernemer aanhoudt in een andere lidstaat op afroep van een bij hem bekende afnemer en een regeling voor zogenoemde ketentransacties.

Mazars heeft een aantal onderwerpen voor u uitgelicht:

 
De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2020 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Meer weten?

Heeft u vragen over de fiscale voorstellen van het kabinet? Of wilt u weten wat er voor u verandert? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.

>>