Maatregelen auto & mobiliteit

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2020 voor u op een rij gezet. Wat verandert er voor u?

Bijtelling emissievrije auto’s

In het Klimaatakkoord is een maatregel opgenomen om de bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto van de zaak te verhogen. Per 1 januari 2020 stijgt de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s naar 8% (was 4%) over de cataloguswaarde tot € 45.000 (was € 50.000). Daarboven geldt de gewone bijtelling van 22%. In 2021 bedraagt de bijtelling 12% over de eerste € 40.000. De gewone bijtelling blijft 22% bedragen. In de jaren na 2021 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000 totdat vanaf 2026 geen verschil meer wordt gemaakt tussen elektrische en gewone auto’s van de zaak. Voor auto’s die nog in 2019 voor het eerst op naam worden gesteld geldt nog een bijtelling van 4% over de cataloguswaarde tot € 50.000 en 22% voor het meerdere.

Verlenging vrijstelling BPM en MRB elektrische auto’s

Tot 1 januari 2021 geldt een vrijstelling van BPM voor auto’s met een CO₂-uitstoot van nihil. Het voorstel is om deze vrijstelling te verlengen tot en met 2024. In 2025 zal het reguliere tarief met de vaste voet van € 360 gaan gelden voor emissieloze auto’s. Voorgesteld wordt om ook de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor de hierboven genoemde auto’s tot en met 2024 te verlengen. In 2025 zal voor emissieloze auto’s 25% van (het rijksdeel van) de MRB moeten worden betaald. Vanaf 2026 is de vrijstelling MRB niet meer van toepassing. Voor personenauto’s met een CO₂-uitstoot tot 50 gram geldt tot en met 2024 een 50% korting op het reguliere tarief MRB. In 2025 geldt een drie-kwarttarief. Vanaf 2026 geldt het reguliere tarief. 

Verhoging MRB-tarief bestelauto’s

Het kabinet stelt voor om conform het Klimaatakkoord het MRB-tarief op bestelauto’s jaarlijks geleidelijk te laten stijgen. Het gaat om een stijging van € 24 per bestelbus per jaar vanaf 2021 tot en met 2024. Voor 2025 wordt voorgesteld het tarief gemiddeld met € 24 per jaar te laten dalen. Voor de hiervoor genoemde jaren zal het tarief jaarlijks worden geïndexeerd. 

Aanpassing fijnstoftoeslag

Het kabinet stelt voor het eerdere voorstel over de fijnstoftoeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km te wijzigen. Voor zware dieselbestelauto’s wordt de fijnstofnorm 10 mg/kWh. De dieselauto voldoet hier in ieder geval aan als deze een af-fabriek roetfilter heeft. Eerder was het voorstel dieselpersonenauto’s die zijn toegelaten na 1 september 2009 van de heffing uit te sluiten. Het kabinet draait deze uitsluiting terug. De uitsluiting geldt voortaan alleen nog voor auto’s waarvan de fijnstofuitstoot niet is geregistreerd. Zij krijgen “het voordeel van de twijfel”. Als het af-fabriek roetfilter is verwijderd, wordt het voertuig geacht de fijnstofnorm te overschrijden. Tegenbewijs is mogelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2020, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 00. Wij helpen u graag verder.

>>