Prinsjesdag 2020: Maatregelen loonheffingen

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2021 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Lagere bijtelling voor elektrische auto met zonnepanelen

De bijtelling voor de auto van de zaak blijft 22% voor benzineauto’s. De bijtelling wordt berekend over de cataloguswaarde van de auto. Voor elektrische auto’s geldt nu al een korting op de bijtelling. Deze korting is voor 2021 10%, dus effectief betekent dit een bijtelling van 12% (was 8%). De korting loopt vanaf 2022 verder terug, de bijtelling voor alle personenauto’s moet in 2026 gelijk zijn.

De lagere bijtelling geldt voorts slechts tot een bepaald bedrag van de cataloguswaarde (cap). Voor 2020 was dit nog € 45.000, vanaf 2021 is dit € 40.000. Over een elektrische auto met een waarde van € 60.000 bedraagt de bijtelling in 2021 dus € 9.200 (€ 40.000 * 12% en 20.000 * 22%). De ‘cap’ geldt niet voor personenauto’s die op waterstof rijden en vanaf 2021 ook niet voor auto’s die rijden op zonnecellen.

Aanpassing vrije ruimte werkkostenregeling

In het Belastingplan 2021 wordt voorgesteld het percentage van 1,2% per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18 procent. Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte per werkgever 1,7 % van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom. De verlaging wordt aangewend voor de financiering van de verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is vooruitlopend op de wetswijziging goedgekeurd dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt. Met het wetsvoorstel wordt de genoemde goedkeuring gecodificeerd.

Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten

Voor werkgevers die scholingskosten willen vergoeden aan hun werknemers, bestaat op dit moment een gerichte vrijstelling. Tot en met 2020 geldt de vrijstelling uitsluitend voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, ofwel voor werknemers die in dienst zijn.

In 2021 is een verruiming van de gerichte vrijstelling voorzien, zodat werkgevers ook de scholingskosten van ex-werknemers onbelast kunnen vergoeden of verstrekken. De regeling geldt vanaf dan ook voor loon uit vroegere dienstbetrekking. Denk hierbij aan werknemers die in het kader van een sociaal plan uit dienst gaan of werknemers die na vertrek nog een deel ongebruikt opleidingsbudget willen aanspreken.

Overige maatregelen en ontwikkelingen

In de fiscale beleidsmaatregelen zijn de volgende zaken te vermelden.

Zorgprofessionals krijgen recht op een onbelaste bonus als gevolg van de coronacrisis. Werkgevers die deze bonus ook geven aan niet-werknemers (freelancers, zzp’ers), zijn over dit bedrag een eindheffing verschuldigd van 75%.

De WW-premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd wordt niet aangepast als gevolg van overwerk. Deze maatregel geldt alleen voor het jaar 2020.

Voor RVU-regelingen geldt nu een strafheffing van 52%. Vanaf 2021 wordt het mogelijk om oudere werknemers (vanaf maximaal 3 jaar voor de AOW-datum) als onderdeel van een vertrekregeling een uitkering (gemaximeerd op de netto AOW-uitkering alleenstaande) te geven zonder dat dit als RVU wordt aangemerkt.

Webinar Prinsjesdag 2020

Op woensdag 16 september 2020 organiseerde Mazars een webinar waarin we de deelnemers hebben bijgepraat over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen van Prinsjesdag 2020. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar live te volgen, kunt u het gedeelte van het webinar over loonheffingen hier terugkijken:

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2021, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.