Prinsjesdag 2020: Maatregelen mkb-bedrijven

Op Prinsjesdag zijn de plannen voor het komende jaar officieel bekendgemaakt. Mazars heeft de belangrijkste (fiscale) voorstellen uit het belastingpakket voor 2021 voor u op een rijtje gezet. Wat verandert er voor u?

Beleidsmatige keuzes

Per 2021 gaat het tarief voor de vennootschapsbelasting en de drempel voor de toepassing van dit tarief voor het mkb omlaag. Tot een winst van € 245.000 (2021) en € 395.000 (2022) is een tarief van 15% verschuldigd. Boven € 245.000 (2021) en € 395.000 (2022) blijft een tarief van 25% verschuldigd. De eerder aangekondigde verlaging van dit tarief gaat niet door. Vanwege het grote verschil in tarief kan het voordelig zijn om bijvoorbeeld de fiscale eenheid te verbreken of business units in aparte vennootschappen onder te brengen.

Het kabinet zal in 2021 nog een voorstel doen voor een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesrekening per 1 januari 2022. Wel zullen verliezen nog slechts volledig voorwaarts en achterwaarts verrekenbaar zijn tot een bedrag van € 1 miljoen.

Invoeren fiscale coronareserve

De fiscale coronareserve maakt het mogelijk een verwacht coronagerelateerd verlies over 2020 versneld te kunnen verrekenen met het resultaat over 2019. Normaal gesproken kan het verlies over 2020 pas worden verrekend met het resultaat over 2019 wanneer de aanslag vennootschapsbelasting over 2019 definitief is vastgesteld en de aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend.

Door deze fiscale maatregel kan het te verwachten verlies over 2020 in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 van de winst in 2019 worden afgetrokken. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Verhogen effectieve tarief innovatiebox

De innovatiebox is een belastingmaatregel om ondernemers te stimuleren om innovatief te ondernemen. Inkomsten uit innovatieve bedrijfsmiddelen kunnen lager worden belast in een aparte ‘box’ in de vennootschapsbelasting.

Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van 7% naar 9%.

Webinar Prinsjesdag 2020

Op woensdag 16 september 2020 organiseerde Mazars een webinar waarin we de deelnemers hebben bijgepraat over de belangrijkste uitkomsten en maatregelen van Prinsjesdag 2020. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om het webinar live te volgen, kunt u het gedeelte van het webinar voor mkb-bedrijven hier terugkijken:

 

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2021, de voorgestelde wijzigingen en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Roland de Jonge per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 36. Hij helpt u graag verder.