Q&A Brexit

6 mei 2021 – Voor ondernemers die (in)direct zaken doen met het Verenigd Koninkrijk heeft de Brexit grote, praktische gevolgen. Mazars informeert u graag over de verschillende ontwikkelingen op dit gebied.

Hieronder beantwoorden wij een aantal vragen:

Is voor de btw-regelgeving sprake van exportvervoer?

Is een btw-registratie in het Verenigd Koninkrijk (VK) verplicht?

Mogen Britse werknemers na de Brexit nog steeds in Nederland werken?

Welke zaken moeten op de factuur worden vermeld en waar dient de omzet voortaan in de btw-aangifte verwerkt te worden?

Moeten onderaannemers en zzp'ers uit het Verenigd Koninkrijk een werkvergunning hebben?

Kan ik als in de EU gevestigd bedrijf goederen importeren zonder invoerrechten te betalen in het Verenigd Koninkrijk?

Kan ik als in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf nog in Nederland woonachtige werknemers in dienst nemen?

Kan ik als in de Verenigde Staten (VS) gevestigd bedrijf onze goederen in een magazijn van een derde partij in Nederland exporteren naar het VK vanaf 1 januari 2021?

Welke impact heeft de Brexit op de sociale zekerheidspositie van mijn werknemers?

Moet ik invoerrechten betalen bij invoer van reparatiegoederen in de EU?

Wij vervoeren voor een afnemer goederen naar Noord-Ierland. Is voor de btw-regelgeving sprake van exportvervoer (0% btw)?

Volgens het Brexit-protocol wordt Noord-Ierland voor goederenleveringen vooralsnog geacht deel uit te maken van de Europese Unie (EU). In beginsel is er daarom geen sprake van exportvervoer waarop het btw-tarief van 0% van toepassing kan zijn.

Afnemers uit het Verenigd Koninkrijk (VK) willen dat wij bij goederenleveringen de goederen zelf in het VK invoeren. Is een btw-registratie in het VK dan verplicht?

Een btw-registratie in het VK zal normaliter noodzakelijk zijn, omdat de goederen ná invoer op het grondgebied van de VK aan de afnemers worden geleverd. Specifieke uitzonderingen kunnen van toepassing zijn. Een uitzondering geldt in ieder geval voor de levering van goederen naar Noord-Ierland.

Wij hebben op dit moment werknemers van de Britse nationaliteit in dienst, werkzaam in Nederland. Sommigen van hen woonden en werkten al in Nederland voor de Brexit. Mogen deze werknemers na de Brexit nog steeds in Nederland werken?

Personen die geen nationaliteit van een EU-lidstaat hebben mogen niet zomaar in Nederland wonen of werken. Voor mensen met de Britse nationaliteit die ná de Brexit in Nederland willen komen wonen of werken, gelden de reguliere immigratieregels. Voor de Britten die al in Nederland een geldig verblijfsrecht hadden voor de Brexit (2020 of eerder), geldt dat zij via een vereenvoudigde procedure een verblijfsvergunning kunnen aanvragen.

Wij factureren aan bedrijven in het VK. Moeten wij andere zaken op de factuur vermelden en waar dient de omzet voortaan in de btw-aangifte verwerkt te worden?

Wijzigingen in de factuurvermeldingen zijn noodzakelijk. Ook de verwerking in de btw-aangifte verloopt in veel gevallen anders. De exacte wijzigingen voor de btw-aangifte hangen af van diverse factoren, zoals het feit of er sprake is van het leveren van diensten of van het leveren van goederen. Bij goederenlevering is van belang of de goederen naar Noord-Ierland worden vervoerd of niet.

Voor projecten in Nederland werken wij met onderaannemers en zzp’ers uit het VK. Deze werknemers en zzp’ers zijn al werkzaam op het project. Moeten deze mensen nu een werkvergunning hebben? Wat zijn mijn risico’s als opdrachtgever/hoofdaannemer?

Voor werknemers en zzp’ers met de Britse nationaliteit kan geen beroep worden gedaan op de vrijheid van arbeid en dienstverlening die binnen de EU geldt. Voor elk van hen zal voorafgaand aan de tewerkstelling een geldige werkvergunning moeten worden aangevraagd. Dit is een zeer complex en langdurig proces, waardoor het in veel gevallen praktisch onhaalbaar is om tijdig een werkvergunning te bemachtigen. Dit brengt voor u als opdrachtgever het grote risico met zich mee dat u medeverantwoordelijk wordt gehouden en u een boete kunt krijgen voor illegale tewerkstelling.

Kan ik als in de EU gevestigd bedrijf goederen importeren zonder invoerrechten te betalen in het VK?

Om goederen in het VK in te voeren zonder invoerrechten te betalen, moet de oorsprong van de goederen uit de EU zijn. De Trade and Cooperation Agreement (TCA) tussen de EU en het VK bevat regels over hoe de oorsprong van goederen moet worden bepaald. In veel productieprocessen is sprake van componenten die afkomstig zijn uit niet-EU-landen. De oorsprongsregels zijn dan afhankelijk van de classificatie van het eindproduct. Wilt u zekerheid over de herkomst van uw eindproduct, dan kunt u in de EU een Bindende Oorsprongs Inlichting (BOI) verkrijgen. Als uw product niet afkomstig is uit de EU, zijn er invoerrechten verschuldigd in het VK. Doordat u invoerrechten betaalt over de douanewaarde van het product, wordt de bepaling van de douanewaarde relevanter.

Kan ik als in het VK gevestigd bedrijf nog in Nederland woonachtige werknemers (met de Nederlandse nationaliteit) in dienst nemen? Zijn er specifieke gevolgen van de Brexit?

De Brexit heeft geen gevolgen voor het in dienst kunnen nemen van personen enkel vanwege hun woonplaats buiten het VK. U moet wel bepalen of de werknemer het recht heeft om legaal in Nederland te werken. Voor het bepalen van de belastingpositie wordt gekeken waar de werknemer woont en werkt. U moet in dit geval wel de Nederlandse wetgeving volgen, hetgeen inhoudt dat u zich als werkgever dient te registreren bij de Nederlandse Belastingdienst en Nederlandse belasting en premies zult moeten inhouden en afdragen.

Kan ik als in de Verenigde Staten (VS) gevestigd bedrijf onze goederen in een magazijn van een derde partij in Nederland exporteren naar het VK vanaf 1 januari 2021?

Nee, wanneer goederen in een magazijn worden opgeslagen, moet een uitvoeraangifte worden ingediend om de goederen vanuit het magazijn naar het VK te exporteren. Per 1 januari 2021 moet de exporteur gevestigd zijn in de EU. Dit betekent dat een in de VS gevestigd bedrijf niet de geregistreerde exporteur op een uitvoeraangifte kan zijn. U moet een andere partij in het leveringsketen- / verkoopcontract aanwijzen als exporteur. Houd er rekening mee dat in het geval van aangiften voor wederuitvoer de regel die in de EU moet worden vastgesteld niet van toepassing is. Overleg hiervoor met uw douanespecialist.

Wij zijn in een in Nederland gevestigde onderneming en hebben verschillende werknemers uitgezonden voor een project in het VK. Zij bleven altijd onderworpen aan de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving, met een A1 verklaring. Welke impact heeft de Brexit op de sociale zekerheidspositie van mijn werknemers?

De EG Verordening 883/04 coördineert de sociale zekerheidspositie bij grensoverschrijdende arbeid binnen de EU. Deze verordening geldt na de Brexit niet meer voor het VK. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor bestaande uitzendsituaties (u heeft nog een geldige A1 verklaring). Voor nieuwe situaties hebben zowel Nederland als het VK gekozen om de EG Verordening te blijven volgen. Dus ook voor nieuwe situaties blijft het mogelijk om in geval van tijdelijke uitzending onderworpen te blijven aan het sociaal verzekeringssysteem van het land van herkomst.

Mijn goederen worden vervaardigd in Frankrijk en zijn afkomstig uit de EU. Ik exporteer deze goederen vanuit Frankrijk naar Britse B2B-klanten. Na een maand zijn de geïmporteerde goederen in het VK beschadigd en moeten ze voor reparatie naar Frankrijk worden teruggestuurd. Moet ik invoerrechten betalen bij invoer in de EU?

Nee, er is een speciale regeling in de EU-UK TCA-deal voor reparatiegoederen om te voorkomen dat bij teruggave invoerrechten worden betaald. Op handelsdocumenten moet u duidelijk aangeven dat het om reparatiegoederen gaat.