‘Quick fixes’ hervorming Europees btw-systeem in 2020 van kracht

29 mei 2019 - De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 een zeer ingrijpende hervorming van het EU btw-systeem voorgesteld om het btw-stelsel zowel voor overheden als voor bedrijven te moderniseren, te vereenvoudigen en bedrijfsvriendelijker te maken. Voor de korte termijn heeft de Europese Commissie voorstellen (‘quick fixes’) gedaan om het btw-systeem te verbeteren, die worden ingevoerd per januari 2020.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VANAF 2020: ‘QUICK FIXES’

De Europese Commissie introduceert een viertal korte-termijn-maatregelen die per januari 2020 in werking treden:

  • Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels voor zogenaamde call-off stock; voorraden die bedrijven in een andere lidstaat dan de lidstaat van vestiging aanhouden om snel op afroep aan lokale afnemers te kunnen verkopen. Sommige landen kennen hiervoor een vereenvoudigingsregeling die een verplichte registratie in het land waar de voorraad wordt aangehouden voorkomt; andere landen kennen zo’n regeling niet. Vanaf januari 2020 is niet langer nodig de btw aan te geven in het land waar de voorraad wordt aangehouden.
  • Verduidelijking van de regels voor ondernemers om te bewijzen dat goederen van de ene lidstaat naar de andere zijn vervoerd, hetgeen een voorwaarde is om het btw-nultarief toe te passen.
  • Voor toepassing van het btw-nultarief ingeval van intracommunautaire leveringen (B2B) wordt het verplicht om over het btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken. Op grond van rechtspraak is zo’n nummer thans geen materiële voorwaarde, maar dat gaat veranderen.
  • Vereenvoudiging van de regels voor ABC-transacties. Het wordt eenvoudiger om te bepalen welke transactie in een keten- of ABC-transactie de grensoverschrijdende levering betreft.

WAAR KAN MAZARS U BIJ HELPEN?

De btw-specialisten van Mazars kunnen u helpen bij het implementeren van deze ‘quick fixes’ in uw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast biedt Mazars een ‘btw-nummer check’ waarmee een groot aantal btw-nummers op geldigheid en juistheid kan worden gecontroleerd.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over deze ‘quick fixes’ of de hervorming van het Europese btw-beleid? Neem van contact op met Eline Polak per email of per telefoon: +31 (0)88 277 2325 of Iris Sijtsma per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 57. Zij helpen u graag verder.