REACH-verordening: registreer voor 31 mei 2018 ingevoerde of vervaardigde chemische stoffen

27 februari 2018 - Als u jaarlijks meer dan één ton chemische stoffen, of producten waarin chemische stoffen zijn verwerkt, in de EU invoert of produceert, moet u nagaan of u hiervoor aan de REACH-registratieverplichtingen moet voldoen. Zonder registratie kan dit tot gevolg hebben dat er geen legale handel in de stoffen meer mogelijk is.

Bij het vervaardigen of invoeren van meer dan één ton per jaar chemische stoffen in de EU, heeft u voor deze stoffen mogelijk registratieverplichtingen ingevolge de Europese REACH-Verordening (Verordening 1907/2006 (REACH)). REACH staat voor: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. Het doel van deze registratie en autorisatie is de gezondheids- en milieurisico’s van de chemische stoffen te beperken. Ook indien u als ondernemer een product (een mengsel of een voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden. 

Registreer voor 31 mei 2018

De REACH-(pre-)registratieverplichting is vanaf 2008 stapsgewijs ingevoerd. De uiterste registratietermijn is 31 mei 2018. Deze termijn geldt voor bedrijven die chemische stoffen in kleine hoeveelheden, dat wil zeggen: van één tot honderd ton per jaar, vervaardigen of invoeren in de EU. Ook indien u de stoffen al eerder heeft ‘ge-preregistreerd’ maar nog niet heeft geregistreerd, is de registratietermijn van 31 mei 2018 van belang.

Andere schakels in de handelsketen

Omdat legale handel onmogelijk is wanneer de registratie van de chemische stoffen ten onrechte niet heeft plaatsgevonden, hebben ook andere schakels in de handelsketen belang bij een juiste registratie door de fabrikant of de importeur. Wij adviseren u dan ook om de REACH-aspecten mee te nemen in de handelsvoorwaarden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over REACH? Neem dan contact op met Eline Polak (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25) of Iris Sijtsma (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 57). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief