Regeerakkoord: Opvallende plannen voor Transport & Logistiek

13 oktober 2017 - In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is een aantal plannen gepresenteerd die van toepassing zijn op de Transport en Logistiek sector. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

Kilometerheffing voor vrachtverkeer

Er zal, net als in de omringende landen, zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer worden ingevoerd. De registratie- en betalingssystemen die daarvoor nodig zijn, worden gelijk aan dat van onze buurlanden waardoor er voor vrachtwagens geen extra apparatuur nodig zal zijn. De inkomsten die uit de kilometerheffing voortkomen zullen terugkomen in de vervoerssector door een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens.

Deze invoering kan tot verschillende gevolgen leiden. Kleine vrachtwagens en bestelbussen is bijvoorbeeld een categorie die niet onder de kilometerheffing valt. Hierdoor bestaat de kans dat deze vorm van transport meer gebruikt zal worden, wat vervolgens tot meer files kan leiden. Daarnaast wordt binnenvaart een aantrekkelijker transportalternatief.

Investering infrastructuur

In de eerstkomende drie jaar stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro extra beschikbaar om te investeren in infrastructuur. Daarnaast wordt het structurele budget verhoogd met 100 miljoen euro. De internationale toppositie kan hierdoor voorlopig behouden blijven. Dit is positief voor u als transportondernemer of als logistieke hub.

Nederlandse zeehavens

Naast dat Nederlandse zeehavens momenteel al vennootschapsbelasting betalen, investeren zij ook zelf in de publieke infrastructuur. In buurlanden wordt dit door de overheid aangelegd. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse havens weer een gelijke positie krijgen ten opzichte van de havens in de buurlanden, komt er een herbezinning op de kostentoerekening van infrastructuur.

Milieuzones

Net als Duitsland, is het plan om één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones in te voeren. Dit zal er voor zorgen dat automobilisten in elke gemeente de regels begrijpen waardoor er minder onduidelijkheid ontstaat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat deze plannen voor uw onderneming betekenen? Neem dan contact op met Remco Schoonderwoerd per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 45. Hij helpt u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »