Remote werken: de voordelen voor werkgevers

23 juni 2020 - De coronacrisis heeft de afgelopen maanden een grote impact gehad op ons werk, de economie en de maatschappij. Heel voorzichtig worden de eerste stappen gezet om de ʽintelligente lockdown’ te versoepelen. Maar welke effecten heeft de coronacrisis op uw HR-beleid?

Van aanwezigheid naar resultaat en van controle naar vertrouwen

Daar waar manieren van remote werken voorheen veel tijd en inspanning vergden, gaan veranderingen sinds de corona-uitbraak razendsnel. De coronacrisis zien wij daarom als belangrijke katalysator voor organisatie- en HR-verandering.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de werknemers blijvend vanuit huis wil kunnen blijven werken. Deze wens  wordt ook door de overheid opgemerkt. Enkele politieke partijen zijn daarom niet voor niets voornemens om van thuiswerken een wettelijk recht maken.

Dit vraagt dat organisaties meer moeten gaan sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid, een cultuur die gebaseerd is op vertrouwen in plaats van op controle en managers die weten hoe ze (op afstand) kunnen inspireren en verbinden.

De voordelen van thuiswerkers voor werkgevers

We merken dat remote werken, bijvoorbeeld vanuit huis,vaak wordt vertaald naar voordelen voor werknemers. Graag brengen wij ook de voordelen en positieve kanten van remote werken voor werkgevers in beeld:

  • Thuiswerkers presteren maar liefst 13% beter. Wanneer een werknemer ongestoord kan thuiswerken, neemt de productiviteit en  efficiëntie toe. Er zijn minder externe prikkels, waardoor het concentratievermogen verbetert en de kwaliteit toeneemt.
  • Het ziekteverzuim is lager van werknemers die kunnen thuiswerken. Dit wordt verklaard doordat de drempel om naar kantoor te gaan wanneer  iemand zich ziek voelt weg is en de drempel om toch vanuit huis aan de slag te gaan kleiner is. In ogenschouw nemende dat een zieke werknemer een werkgever gemiddeld € 250 per dag kost, kan thuiswerken dus een besparing geven op de kosten die uit verzuim voortkomen.
  • Er kan bespaart worden op huisvestingskosten. Doordat de bezetting op kantoor lager is, volstaan kleinere kantoren die flexibel ingericht worden.
  • Door het aanbieden van remote werken, maakt dit u een aantrekkelijkere werkgever. Uit onderzoek van diverse vacaturesites blijkt dat 49% van de ondervraagden (deels) vanuit huis wil blijven werken. Door dit als werkgever te faciliteren, kan het gemakkelijker worden om nieuw talent aan te trekken en te behouden.

Thuiswerken kan dus zowel voor de werkgever als de werknemer interessant zijn. Belangrijk daarbij is dat u als werkgever wel de juiste randvoorwaarden schept. Denk daarbij aan de juiste devices, software, toegang tot bedrijfsdata, (online) communicatiemiddelen en de werkplek zelf. 

Veranderingen in uw HR-beleid

De prominentere rol van werken op afstand vergt ook veranderingen op HR-gebied, zowel op operationeel als strategisch niveau. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de reiskosten van uw werknemers? Hoe blijft u effectief en efficiënt communiceren met uw werknemers om toch betrokkenheid te creëren? Welke verplichtingen hebt u als werkgever voor de inrichting van de thuiswerkplek van uw werknemers en hoe wilt u als werkgever omgaan met flexibele werktijden? Dit zijn vragen die veel organisaties bezighouden.

De specialisten van Mazars HR Services kunnen u ondersteunen bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. De volgende initiatieven spelen hierbij een rol:  

De ‘werken op afstand’ scan

Ongetwijfeld hebt u, waar mogelijk, maatregelen getroffen om de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers te waarborgen. Maar wat is eigenlijk de impact van deze maatregelen op de (werk)beleving van uw werknemers? Deze waardevolle informatie is de basis voor het (toekomstig) HR-beleid en de HR-strategie.

Om u daarin te ondersteunen heeft Mazars HR Services voor u de 'Werken op afstand scan' ontwikkeld. De uitkomsten van deze scan worden verwerkt in een rapportage met aanbevelingen. De specialisten van HR Services helpen u graag om de inzichten uit de scan te vertalen naar een toekomstbestendig HR-beleid.

Het HR-Café

Op donderdag 11 juni 2020 hebben wij ons HR-Café geopend. Een digitale ontmoetingsplek voor HR-adviseurs en ondernemers. Elke sessie wordt begeleid en gefaciliteerd door HR-professionals van Mazars. Het volgende HR café is gepland op 9 juli 2020 en staat in het teken van de impact van digitalisering op mensen en organisaties. De vraag die we zullen behandelen is: ‘’hoe ziet werken en samenwerken eruit in het post-corona tijdperk?’’.

Wilt u deelnemen en / of op de hoogte gehouden worden van de volgende sessies? Meld u kosteloos aan via: HRcafe@mazars.nl

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over werken op afstand of verandering in uw HR-beleid? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of met Martine Huitink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 83. Zij helpen u graag verder.