Renseigneringsverplichting in januari 2023

23 december 2022 - Betaalt u arbeidskrachten of dienstverleners die niet bij u in loondienst zijn? Tenzij de dienstverlener een factuur met btw uitreikt dient u over deze betalingen informatie aan te leveren bij de Belastingdienst. Dit wordt de renseigneringsverplichting genoemd.

Over welke bedragen gaat het?

Voor bedragen die in kalenderjaar 2022 zijn betaald aan derden, dient u in januari 2023 informatie aan te leveren bij de Belastingdienst. Het gaat om betalingen aan:

  • personen zonder een dienstbetrekking; of
  • personen die een factuur uitreiken zonder vermelding van btw (bijvoorbeeld omdat de prestatie valt onder een btw-vrijstelling).

Vooral over dit laatste punt was het afgelopen jaar de nodige onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft recent het toepassingsbereik verduidelijkt. De renseigneringsverplichting is dus niet van toepassing op betalingen aan (eigen) werknemers of betalingen aan een dienstverlener die een factuur met vermelding van btw heeft uitgereikt.

De renseignering is voorts niet aan de orde voor betalingen aan artiesten, beroepssporters of vrijwilligers (als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964). Indien u zelf géén inhoudingsplichtige bent voor de loonheffingen, dan is de renseignering overigens niet verplicht.

Wat dient u aan te leveren?

Op basis van de renseigneringsverplichting dient u de volgende gegevens te melden aan de Belastingdienst: de naam, de geboortedatum, adresgegevens, het burgerservicenummer (BSN) en de hoogte van de door u betaalde bedragen in 2022.

Overigens is het jaar 2022 in zekere zin een overgangsjaar en is het niet mogelijk om de gegevens inclusief BSN al in 2022 aan te leveren bij de Belastingdienst. De informatie zal dus in de maand januari 2023 moeten worden aangeleverd.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 1396 of Raimo Kool per e-mail of per +31 (0)88 277 1505. Zij helpen u graag verder.