SLIM-subsidie: Werken op afstand - Deel 1 van 3

15 juli 2020 - De coronacrisis zorgt voor blijvende veranderingen. (Interne) processen dienen anders te worden ingericht en de manier van werken zal structureel veranderen. Per 1 september 2020 opent het nieuwe aanvraagtijdvak voor de SLIM-subsidie, een regeling die mkb-ondernemers stimuleert om te blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers. De regeling kan u helpen om gesubsidieerd een start te maken met de verandering van processen en beleid.

Drieluik

In dit drieluik gaan wij dieper in op de mogelijkheden die de SLIM-subsidie biedt en op welke manier deze regeling een meerwaarde kan zijn voor uw organisatie. In deel 1 van dit drieluik behandelen we de door ons ontwikkelde ‘Werken op afstand Scan ’.

Inzichten als basis voor verandering

Een groot aantal organisaties heeft al gebruikgemaakt van deze gratis scan. Dankzij de scan hebben de organisaties inzicht gekregen in hoe hun medewerkers het werken op afstand ervaren en welke verwachtingen zij hierin hebben richting hun werkgever. Deze inzichten stellen de organisaties in staat hun beleid en organisatie in te richten naar de nieuwe situatie.

De verwachting is dat in de toekomst een hybride vorm tussen werken op afstand en werken op kantoor de standaard zal gaan worden. Organisaties zullen daarop moeten anticiperen door hun beleid en organisatie anders vorm te geven, zodat een dergelijke hybride vorm gefaciliteerd kan worden.

Toepassing van de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is opgezet om mkb-ondernemers te helpen om op veranderingen in te spelen en om medewerkers inzetbaar, productief en gemotiveerd te houden. Met behulp van de regeling kunt u onder andere gesubsidieerd aan de slag gaan met het concretiseren van de uitkomsten van de scan. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Het anders organiseren van het werk om in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige situatie
  • Het opzetten van een HR-cyclus, al dan niet in combinatie met een opleidingsstructuur
  • Het opstellen van een toekomstbestendig waarderings- en beloningsbeleid dat werken op afstand faciliteert
  • Het inventariseren van ontwikkelbehoeften en het vormgeven van een intern opleidingsprogramma voor medewerkers en leidinggevenden

Rendement

Mkb-organisaties krijgen maximaal €24.999 subsidie. Voor een kleine organisatie is het percentage 80% van de subsidiabele kosten. Voor een middelgrote organisatie is dit 60%. Onderstaand een voorbeeld, voor wanneer u bijvoorbeeld een HR-project wilt uitvoeren:

Totale subsidiabele projectkosten

€ 25.000*

SLIM-subsidie 80%**

€ 20.000

Totale besparing

€ 20.000

Eigen investering

€ 5.000

*De maximale subsidiabele projectbegroting bedraagt € 41.667
** Interne loonkosten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie

Mazars kan u helpen

De specialisten van Mazars HR Services helpen u graag bij het opdoen van inzichten en met het opstellen en uitvoeren van toekomstig beleid, passend bij de SLIM-subsidie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan contact op met Palmyra Fambach, manager HR Services, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 18 of met Marko Edens per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 69. Zij helpen u graag verder.