SLIM-subsidie: leren en ontwikkelen in het mkb

13 februari 2021 – Vanaf maart 2020 is er een nieuwe regeling, de SLIM-subsidie, die het Nederlandse mkb stimuleert om te blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Naast MKB komen ook grotere bedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw voor subsidie in aanmerking. Bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen en de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden.

Wat is de SLIM-subsidie?

Met de SLIM-subsidie wordt een ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO) binnen het mkb gestimuleerd. Aangezien mensen steeds langer moeten doorwerken en banen razendsnel veranderen door technologische ontwikkelingen, is het belangrijk om te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. De SLIM-subsidie is een zeer aantrekkelijke regeling om dit binnen uw bedrijf mogelijk te maken.

Driekwart van de werknemers in Nederland werkt in het mkb. Het mkb speelt daardoor een grote rol in het opbouwen van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het ontbreekt echter vaak aan tijd, geld, kennis of capaciteit om te investeren in leren en ontwikkelen. De SLIM-subsidie is opgezet om het mkb te helpen om op de veranderingen binnen de arbeidsmarkt in te spelen en om medewerkers inzetbaar, productief en gemotiveerd te houden.

Aanleidingen die kunnen spelen binnen uw bedrijf

 • U ervaart krapte op de arbeidsmarkt en zoekt naar mogelijkheden om aantrekkelijker werkgever te worden
 • U heeft goede mensen in huis, maar wil hen aan uw bedrijf binden en hen verder ontwikkelen
 • Technologische ontwikkelingen zoals digitalisering vragen om een cultuurverandering binnen uw bedrijf
 • U wilt scholing van uw (flex)krachten beter organiseren
 • (Strategische) wijzigingen in uw bedrijf, zoals een fusie, bedrijfsovername, groei of krimp, vereisen andere vaardigheden van uw werknemers U wilt als bedrijf een maatschappelijke bijdrage leveren en investeren in toekomstig talent door het aanbieden van praktijkleerplaatsen

Kortom, wat er binnen uw bedrijf ook speelt er is eigenlijk altijd wel een aanleiding om te investeren in het ontwikkelen van uw medewerkers.

De onderstaande voorbeeldprojecten geven een goed beeld van de subsidiemogelijkheden:

 • Opleidings- of ontwikkelingsplan
  Hiermee brengt u de scholingsbehoefte voor uw bedrijf  in kaart. Wij geven advies om de kennis en vaardigheden van uw medewerkers up-to-date te houden zodat uw bedrijf kan groeien.
 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers
  U kunt binnen de subsidieregeling een specialist inhuren die u helpt om ontwikkeladviezen te geven aan uw medewerkers. Met deze adviezen krijgt u een beeld van de wensen, ambities en vaardigheden van uw medewerkers.
 • Ontwikkelen of invoeren van een traineeship
  Het zelf oprichten van een traineeship of aansluiten bij een bestaande bedrijfsschool. Hier kunnen allerlei opleidingen worden aangeboden (branche- of bedrijfsopleidingen, mbo, hbo), al dan niet in samenwerking met een onderwijsinstelling.
 • Talent Development Programma
  Door het opzetten van een Talent Development Programma kunnen er periodieke ontwikkelgesprekken worden gevoerd met uw medewerkers. Ook adviesgesprekken of workshops die leidinggevenden helpen om betere ontwikkelgesprekken met medewerkers te voeren kunnen met de subsidie worden gefinancierd.
 • Taakroulatie of taakaanpassing
  Het onderzoeken van mogelijkheden tot taakroulatie en hiermee een “learning on the job” methodiek ontwikkelen. Op de werkvloer leren werknemers van elkaar, wat de onderlinge samenwerking en inzetbaarheid vergroot.
 • Praktijkleerplaatsen
  Werknemers met een kwetsbare positie een middelbare beroepsopleiding (mbo) laten volgen in de derde leerweg. Dit betreft een maatwerk opleidingsroute, waarmee werknemers hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen versterken.

Mazars helpt u graag

Het totale budget in 2020 bedraagt ruim €48 miljoen. Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999. De eerste aanvraagperiode is in maart. Naast het mkb kunnen ook grote bedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw de SLIM-subsidie aanvragen. De specialisten van Mazars HR Services adviseren u graag over hoe u binnen uw bedrijf  aan de slag kunt met de ontwikkeling van uw medewerkers middels deze regeling. Samen met u stellen wij een projectplan op, waarmee we samen met onze subsidiepartner LEAP voor u de subsidieaanvraag en- verantwoording regelen.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan contact met ons op via +31 (0)88 277 15 00 of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag.