Drieluik deel II | SLIM-subsidie: opleiden en ontwikkelen

15 augustus 2023 - Vanaf 1 september tot en met 28 september 2023 is het aanvraagtijdvak voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-subsidie) geopend voor mkb-ondernemingen en kleine en middelgrote publieke organisaties met economische activiteit (btw- / ozb-plicht). Deze regeling biedt organisaties de unieke mogelijkheid gesubsidieerd te investeren in scholing en ontwikkeling van hun medewerkers.

Drieluik

In dit drieluik gaan we dieper in op de mogelijkheden die de SLIM-subsidie biedt en op welke manier deze regeling een meerwaarde kan zijn voor uw organisatie. In deel twee van dit drieluik behandelen wij de mogelijkheden om te investeren in een leercultuur. Het ontwikkelen van een leercultuur is een constant proces wat een direct positief merkbaar effect heeft op de organisatie.

De positieve effecten van een leercultuur

Verandering is de enige constante. Veel bedrijfstakken zijn continu in ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat toonaangevende organisaties hun voorsprong danken aan het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. Bovendien maakt hen dat een aantrekkelijke werkgever.

Een leercultuur is een verzameling organisatorische gewoonten en gebruiken. Deze gewoonten en gebruiken moedigen medewerkers en organisaties aan om kennis en competenties te ontwikkelen en te delen. Een organisatie met een leercultuur stimuleert het leren en ontwikkelen continue. Dit levert diverse voordelen op:

  • Het vermogen om talent te blijven boeien en binden en daardoor te behouden;
  • Een leercultuur werkt prestatie verhogend. Het aanleren en verbeteren van vaardigheden motiveert medewerkers, wat leidt tot een betere performance;
  • Medewerkers zijn breder of specialistischer opgeleid, en daardoor duurzaam inzetbaar.
  • Er kan sneller worden ingespeeld op (arbeidsmarkt)ontwikkelingen;
  • Doordat medewerkers de juiste vaardigheden en competenties bezitten, kan sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Door het hebben van een bepaald kennisniveau kan innovatiever met klantvragen worden omgegaan. Dit maakt organisaties wendbaarder, wat leidt tot een stijging van de klanttevredenheid.

Toepassing van de SLIM subsidie in een leercultuur

Met behulp van de regeling kunt u onder andere gesubsidieerd aan de slag gaan met de (door)ontwikkeling van een leercultuur. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een (individueel) opleidings- of ontwikkelplan voor uw medewerkers;
  • Het ontwikkelen en implementeren van een intern opleidingsprogramma of trainings-toolbox;
  • Het zorgen voor waarborging van (collectieve) kennis door middel van bijvoorbeeld mentorschap;
  • Leiderschaps- en teamontwikkeling binnen de organisatie.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In ons eerste artikel uit dit drieluik vindt u nog meer toepassingen.

Rendement en investering

Organisaties krijgen maximaal €25.000 subsidie. Voor een kleine organisatie is het percentage 80% van de subsidiabele kosten. Voor een middelgrote organisatie is dit 60%. Onderstaand een voorbeeld, voor wanneer u bijvoorbeeld een HR-project wilt uitvoeren:

Totale subsidiabele projectkosten

€ 24.999*

SLIM-subsidie 80%**

€ 20.000

Totale besparing

€ 20.000

Eigen investering

€ 5.000

*  De maximale subsidiabele projectbegroting bedraagt € 41.667
** Interne loonkosten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie

Mazars kan u helpen

De consultants van Mazars HR Services zijn gespecialiseerd in het (door)ontwikkelen van HR- en organisatiebeleid, persoonlijke- en teamontwikkeling. Dit kan gefaciliteerd worden vanuit de SLIM-subsidie. Zij kunnen u hierbij ondersteunen en begeleiden.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan contact op met Kerensa Veldhuis, HR Consultant, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 23 of met Tara Lauwers, HR Consultant, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 66. Zij helpen u graag verder.