SLIM-subsidie: opleiden en ontwikkelen – deel 2 van 3

12 augustus 2020 – Vanaf 1 september tot en met 30 september 2020 is het aanvraagtijdvak voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling) geopend voor mkb-ondernemingen en kleine en middelgrote publieke organisaties met economische activiteit (BTW- / OZB-plicht). Deze regeling biedt organisaties de unieke mogelijkheid gesubsidieerd te investeren in scholing en ontwikkeling van werknemers.

Drieluik

In dit drieluik gaan we dieper in op de mogelijkheden die de SLIM-subsidie biedt en op welke manier deze regeling een meerwaarde kan zijn voor uw organisatie. In deel 2 van dit drieluik behandelen wij de mogelijkheden om te investeren in een leercultuur. Het ontwikkelen van een leercultuur is een constant proces wat een direct positief merkbaar effect heeft op de organisatie.

Waarom investeren in een leercultuur?

Een leercultuur is een verzameling organisatorische gewoonten en gebruiken. Deze gewoonten en gebruiken moedigen werknemers en organisaties aan om kennis en competenties te ontwikkelen en te delen. Een organisatie met een leercultuur stimuleert continu leren.

Veel bedrijfstakken zijn constant in ontwikkeling. Het enige constante is verandering. Uit onderzoek blijkt dat toonaangevende organisaties hun voorsprong danken aan het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. Bovendien maakt hen dat een aantrekkelijke werkgever. Een organisatie met een leercultuur levert diverse voordelen op:

  • Het vermogen om talent te blijven boeien en binden en daardoor te behouden.
  • Een leercultuur werkt prestatieverhogend. Het aanleren en verbeteren van vaardigheden motiveert werknemers, wat leidt tot een betere performance.
  • Werknemers zijn breder of specialistischer, en daarmee duurzaam inzetbaar.
  • Er kan sneller worden ingespeeld op (arbeidsmarkt)ontwikkelingen.
  • Doordat werknemers de juiste vaardigheden en competenties bezitten, kan sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Door het kennisniveau kan innovatiever met klantvragen worden omgegaan. Dit maakt organisaties wendbaarder, wat leidt tot een stijging van de klanttevredenheid.

Aan welke concrete voorbeelden kunt u denken?

Het maken van een (individueel) opleidings- of ontwikkelplan voor uw werknemers
Wij kunnen u helpen door de ontwikkelbehoefte binnen uw organisatie inzichtelijk te maken. Wanneer dit is gebeurd, kan op basis van de inzichten gestart worden met het vormgeven van een concreet plan. In dit plan staat de kennisontwikkeling binnen verschillende niveaus centraal. Een andere toepassing kan zijn dat er een ontwikkelmatrix wordt opgezet voor verschillende functiegroepen. In deze ontwikkelmatrix wordt het huidige en het gewenste kennisniveau inzichtelijk gemaakt. Dit vormt een belangrijke basis voor een (individueel) ontwikkelplan.

Vormgeven intern opleidingsprogramma of bedrijfsschool
Een duidelijk (intern) opleidingsprogramma geeft werknemers inzicht in de kansen en mogelijkheden binnen uw organisatie. Binnen dit opleidingsprogramma kunnen zowel vaardigheden als competenties worden opgenomen. Het hebben van een dergelijk programma zorgt ervoor dat uw aantrekkelijkheid als werkgever wordt vergroot, voor zowel bestaande werknemers, maar ook zeker voor nieuw talent.
Het actief delen van kennis binnen de organisatie
Voor organisaties is kennisoverdracht van cruciaal belang. Gelijktijdig vormt het faciliteren daarvan soms een enorme uitdaging. Het kan voorkomen dat de kennis bij enkele personen ligt, terwijl deze kennis, in het kader van duurzame inzetbaarheid, breder in de organisatie gedragen zou moeten zijn. Wij kunnen u adviseren over hoe kennis binnen de organisatie gewaarborgd kan worden. Dit kan door bijvoorbeeld processen aan te passen.
Leiderschapsontwikkeling binnen de organisatie
Leiders vervullen een sleutelrol binnen organisaties. Zij moeten het goede voorbeeld geven en in kunnen spelen op de wensen van de werknemer en organisatie. Wanneer leidinggevenden in een rol worden geplaatst die ze nog niet kennen, kan het leerzaam zijn om een leiderschapstraject op te stellen, zoals een coachingstraject of leiderschapstraining. Door een verbetering van het leiderschap binnen uw organisatie, kunnen knelpunten onder werknemers eerder worden opgemerkt en kan ervoor gezorgd worden dat werknemers nog beter op hun plek zitten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In het eerste artikel uit dit drieluik vindt u nog meer toepassingen. Om te inventariseren of de SLIM-regeling interessant is voor uw organisatie, hebben we een inventarisatietool ontwikkeld. Met deze tool maken we inzichtelijk of u in aanmerking komt voor de subsidie en op welke thema’s de subsidie kan worden ingezet.
Wilt u gebruikmaken van onze inventarisatietool? Stuur dan een e-mail naar hrdienstverlening@mazars.nl. Wij sturen u dan graag de link naar de tool toe.

RENDEMENT

Organisaties krijgen maximaal €24.999 subsidie. Voor een kleine organisatie is het percentage 80% van de subsidiabele kosten. Voor een middelgrote organisatie is dit 60%. Onderstaand een voorbeeld, voor wanneer u bijvoorbeeld een HR-project wilt uitvoeren:

Totale subsidiabele projectkosten

€ 24.999*

SLIM-subsidie 80%**

€ 20.000

Totale besparing

€ 20.000

Eigen investering

€ 5.000

*  De maximale subsidiabele projectbegroting bedraagt € 41.667
** Interne loonkosten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie

Mazars kan u helpen

De specialisten van Mazars HR Services helpen u graag bij het opdoen van inzichten en met het opstellen en uitvoeren van toekomstig beleid, passend bij de SLIM-subsidie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan contact op met Palmyra Fambach, manager HR Services, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 18. Zij helpt u graag verder.