SLIM- subsidie: wendbaarheid – deel 3 van 3

3 september 2020 – Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dé motor van onze economie. Ruim 60% van de werkenden is werkzaam in het mkb. Uit onderzoek blijkt dat het investeren in continue ontwikkeling van werknemers resulteert in meer succesvolle ondernemingen. Eveneens versterkt continue ontwikkeling de kans op een succesvolle loopbaan. Om dat te stimuleren heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 14,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van 1 september tot en met 30 september 2020 is het aanvraagtijdvak voor de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling) in het mkb geopend.

Drieluik

In dit drieluik gaan we dieper in op de unieke mogelijkheden die de SLIM-subsidie biedt en op welke manier deze regeling een meerwaarde kan zijn voor uw organisatie. In het laatste deel van het drieluik behandelen we de mogelijkheid om te investeren in de wendbaarheid van uw organisatie en werknemers. Verandering is de enige constante factor, wendbaarheid is het antwoord.

Wendbaarheid als concurrentiemiddel

De externe omgeving heeft veel invloed op de organisatie van het werk. Juist nu worden ondernemingen uitgedaagd te komen met antwoorden op (gedwongen) veranderingen. Dit betekent onder andere kritisch te kijken naar eigen organisatiestructuren, inrichtingen en processen. Daarnaast wordt de houdbaarheid van technologische ontwikkelingen steeds korter.

Wat betekent dit voor uw onderneming? Werkgevers die hun werknemers in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden. Gezamenlijk kan ingespeeld worden op de verandering. Durft u de focus te hebben op veranderen? Een gedachte die Jack Dixon, historicus en kenner van grote sociale veranderingsprocessen, als volgt samenvat: “Als je focust op resultaat, zul je niet veranderen. Als je focust op verandering, zul je resultaat zien.”

Toepassing van de SLIM-subsidie

Het mkb verdient de kans te kunnen investeren in scholing en ontwikkeling en daarmee de wendbaarheid te vergroten. Met behulp van de regeling kunt u onder andere gesubsidieerd uw onderneming doorlichten om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het in kaart brengen welke kennis en vaardigheden er zijn en welke moeten worden ontwikkeld om in te spelen op de (noodzakelijke) veranderingen. Of om de komende jaren een voorsprong op de concurrentie te krijgen of behouden.
  • Maar ook het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming. Breng bijvoorbeeld in kaart waar medewerkers staan en op welke gebieden zij zich willen of moeten ontwikkelen, aansluitend bij de (noodzakelijke) (organisatie)veranderingen. Dit kunnen zowel competenties als vaardigheden zijn.

Rendement

Mkb-organisaties krijgen maximaal €24.999 subsidie. Voor een kleine organisatie is het percentage 80% van de subsidiabele kosten. Voor een middelgrote organisatie is dit 60%. Onderstaand een voorbeeld voor wanneer u bijvoorbeeld een HR-project wilt uitvoeren:

Totale subsidiabele projectkosten

€ 25.000*

SLIM-subsidie 80%**

€ 20.000

Totale besparing

€ 20.000

Eigen investering

€ 5.000

*De maximale subsidiabele projectbegroting bedraagt € 41.667
** Interne loonkosten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie

Mazars kan u helpen bij

De specialisten van Mazars HR Services helpen u graag bij het opdoen van inzichten en met het opstellen / uitvoeren van toekomstig beleid, passend bij de SLIM-subsidie.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de SLIM-subsidie? Neem dan contact op met Palmyra Fambach, manager HR Services, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 18. Zij helpt u graag verder.