Update: Skypetestament - testament op afstand

10 april 2020 – Op 8 april is het spoedwetsvoorstel ingediend waarin (onder andere) geregeld wordt dat notariële akten, zoals een testament, tijdelijk elektronisch (met behulp van tweezijdige audiovisuele middelen) kunnen worden gepasseerd.

Dat is mogelijk wanneer partijen bij een akte niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en een onderhandse volmacht niet volstaat. Een fysieke afspraak op kantoor moet onmogelijk zijn vanwege de thans geldende beperkende coronamaatregelen (denk aan thuisisolatie of een verblijf in een instelling waar bezoek niet mogelijk is). Wanneer een contactmoment met de notaris wel mogelijk is, geldt de hiervoor bedoelde mogelijkheid dus niet. Uiteraard moet daarnaast wel gewoon voldaan worden aan alle andere eisen die aan de totstandkoming van een notariële akte gesteld worden.

Het wetsvoorstel is onderdeel van een pakket maatregelen die soelaas moeten bieden in situaties waarin nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dat betreft bijvoorbeeld ook jaarlijkse algemene vergaderingen van (beurs)vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen.

WETTELIJKE BASIS

De aanleiding voor het wetsvoorstel was de melding van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) dat een wettelijke basis voor een ʽSkypetestament’ ontbrak. Tot nu toe was het namelijk zo dat iemand die een testament maakt lijfelijk aanwezig moet zijn wanneer zijn testament voor de notaris passeert. Verschijnen op een beeldscherm, bijvoorbeeld via Skype, viel daar niet onder. Wanneer de notaris daar toch aan mee zou werken, zou de geldigheid van het testament dat op deze manier gepasseerd wordt, achteraf ter discussie kunnen worden gesteld.

Uiteindelijk heeft de oproep aan de wetgever geresulteerd in dit wetsvoorstel. Wij hopen dat dit meer duidelijkheid geeft en de praktijk hier voldoende mee uit de voeten kan.

MEER WETEN?

Heeft u vragen over het Skypetestament of andere hiermee samenhangende onderwerpen? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per email. Zij helpt u graag verder.