Sociale verzekeringen: Hoe zit dat na Brexit?

28 maart 2019 - Binnen Europa is de zogenaamde coördinatieverordening (Verordening 883/2004) van toepassing. In deze Verordening is geregeld in welk land iemand sociaal verzekerd is gedurende een uitzending of wanneer iemand in meerdere landen werkt. Daarnaast is in deze Verordening geregeld hoe het werkt met grensoverschrijdende betaling van sociale verzekeringsuitkeringen. Is deze Verordening echter nog van toepassing na de Brexit?

Wat gebeurt er bij een No-Deal Brexit?

Wanneer het Verenigd Koninkrijk niet voor 12 april 2019 (behoudens verder uitstel) een nieuw Brexit-voorstel aan de landen van de Europese Unie presenteert, zal op 12 april 2019 een No-Deal (harde) Brexit plaatsvinden. Het gevolg van een No-Deal Brexit is dat de betreffende coördinatieverordening niet meer van toepassing is voor het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat de A1-verklaringen of S1-verklaringen die zijn afgegeven op basis van de verordening voor het werken in (onder andere) het Verenigd Koninkrijk niet meer geldig zijn.

Na een No-Deal Brexit zal op basis van de nationale wetgeving van een land moeten worden bepaald of iemand in dat land verzekerd is voor de sociale verzekeringen van dat land. Hierdoor kan het voorkomen dat een werknemer in meerdere landen is verzekerd voor sociale verzekeringen en dus dubbele premies moet gaan betalen. Het omgekeerde kan ook voorkomen en dan is een werknemer in geen enkel land sociaal verzekerd.

Er bestaat overigens een bilateraal verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk uit 1954. Dit bilaterale verdrag zou een situatie van dubbele of geen verzekering kunnen voorkomen. Het is echter nog onzeker of dit verdrag weer automatisch in werking treedt na een No-Deal Brexit.

Wat gebeurt er als er wel een Deal tot stand komt?

In de situatie dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot een deal komen, zullen de afspraken die zijn opgenomen in dat akkoord van toepassing zijn. Uiteraard zullen wij deze afspraken publiceren zodra er een deal is.

Meer weten?

Bent u benieuwd welk effect de (No-deal) Brexit mogelijk heeft op uw onderneming en uw werknemers? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0) 88 277 16 15 of Mia van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 25. Zij helpen u graag verder.