Analyse van de solvabiliteit en de financiële toestand van Europese verzekeraars- en herverzekeraars

Voor het tweede jaar op rij heeft Mazars een onderzoek uitgevoerd naar rapporten over de solvabiliteit en de financiële staat van Europese verzekeraars en herverzekeraars. De analyse is dit jaar uitgebreid met 15 Europese maatschappijen die onder de op 1 januari 2016 van kracht geworden Solvency II-richtlijn vallen.

De Solvency II richtlijn heeft het normenkader voor Europese verzekeringsmaatschappijen fundamenteel gewijzigd. Deze richtlijn introduceert nieuwe vereisten voor de berekening van de solvabiliteitsratio op basis van een beoordeling van de economische waarde van eigen vermogen en de kapitaalbehoeften van de maatschappij, samen met vereisten voor governance en risicobeheer. Deze nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve vereisten gaan gepaard met strengere regels voor kwartaal- en jaarrapportage, zowel voor de toezichthouder als voor het brede publiek.

De toegepaste verdeling per model van de maatschappijen voor de berekening van de SCR is in 2016 en 2017 identiek

In het kader van meer transparantie op de markt vereist de richtlijn dat jaarlijks een rapport over de solvabiliteit en de financiële staat (SFCR) openbaar wordt gemaakt waarin de activiteiten van de maatschappij, het governance systeem, de risicoblootstelling en informatie over waarderingsmethoden en kapitaalbeheer zijn opgenomen.

In deze context hebben we de SFCR-rapporten van een selectie van 15 Europese maatschappijen geanalyseerd en vergeleken op basis van de informatie van 2017 en 2016, met een specifieke analyse op de volgende onderdelen:

  • Met welke mate van detail is informatie gegeven over de solvabiliteitsindicatoren?
  • Wat zijn voor de verschillende maatschappijen de solvabiliteitsniveau’s in relatie tot wettelijke vereisten?
  • Welke informatie wordt verstrekt over kapitaalbehoeften en welke observaties komen naar voren uit de uitsplitsing van de solvabiliteitskapitaalvereisten (SCR) per risico?
  • Welke methodieken worden toegepast voor het waarderen van activa, technische voorzieningen en eigen vermogen?
  • Wie gebruikt een intern model en welke informatie wordt verstrekt over de toegepaste specifieke methodieken?
  • Welke opmerkingen zijn gemaakt over de samenstelling van het eigen vermogen?
  • Welke gevoeligheidsanalyses zijn gepubliceerd?
  • Welke informatie is toegevoegd in vergelijking tot de eerste SFCR?

Ten slotte hebben we voor zover van toepassing onze analyse aangevuld met de beschikbare informatie in de openbare Quantitative Reporting Templates (QRT's) die over het algemeen worden verstrekt als bijlage bij de SFCR.

Download hieronder het volledige Engelstalige rapport.

Document

Solvency and Financial Condition Reports Study 2018
Solvency and Financial Condition Reports Study 2018