Update: Aanvullende steun voor de Transport & Logistiek sector

10 december 2020 - In de afgelopen maanden zijn er meerdere persconferenties geweest over de coronacrisis. In oktober 2020 maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge duidelijk dat de huidige gedeeltelijke lockdown nog tot in december 2020 zou duren. Het is inmiddels december en we zitten nog midden in de tweede coronagolf waar voorlopig geen einde aan lijkt te komen.

Steunmaatregelen

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus blijven van kracht en blijven ook de economie en bedrijven raken. De Transport & Logistiek sector, die nauw verbonden is met haar afnemers, zal hier ook last van blijven ondervinden. Om bedrijven tegemoet te komen, is op 9 december 2020 besloten om de (financiële) steunmaatregelen te verlengen en / of uit te breiden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Voorheen gold de steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)alleen voor bepaalde sectoren. Hier kwam in oktober 2020 al verandering in. De TVL is sindsdien ook opengesteld voor bedrijven in de Transport & Logistiek sector. Op 9 december 2020 is bekendgemaakt dat dit ook zo blijft in het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast is bekendgemaakt dat de TVL verder zal worden uitgebreid, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100%, krijgt men 70% subsidie (voorheen werd 50% voorgesteld door het kabinet). Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Het minimumpercentage omzetdaling om aanspraak te maken op de TVL, zal ook in het eerste kwartaal van 2021 30% blijven.

Bijzonder uitstel van betaling

Naast de uitbreiding van de TVL, zijn ook voor de andere steunmaatregelen toezeggingen gedaan door het kabinet, zoals een verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. Wilt u hier meer over weten? Lees dan ons artikel dat hier over gaat.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de steunmaatregelen voor de Transport & Logistiek sector? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.