Europese Hof van Justitie zet streep door de Cyprusroute

29 september 2020 – In een eerder artikel hebben wij u geïnformeerd over het conflict tussen de Sociale Verzekeringsbank en een in Cyprus gevestigde onderneming over de verzekeringsplicht van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in deze zaak. Volgens het Hof kwalificeren de Nederlandse vervoersondernemingen als werkgever en niet de onderneming in Cyprus. Het gevolg is dat chauffeurs alsnog in Nederland sociaal verzekerd zijn en er Nederlandse premies betaald dienen te worden.

WERKGEVERSBEGRIP

Eén van de vragen die voorlag bij het Europese Hof van Justitie was welke partij als werkgever dient te worden aangemerkt. De onderneming  in Cyprus en / of de Nederlandse vervoersondernemingen. Het antwoord op deze vraag is namelijk van belang om te bepalen in welk land de Nederlandse chauffeurs sociaal verzekerd waren, Nederland of Cyprus.

Het Europese Hof van Justitie stelt dat het werkgeversbegrip materieel dient te worden uitgelegd. Wat er schriftelijk is afgesproken, is niet doorslaggevend. Ook de feitelijke gang van zaken is van belang. In deze zaak is het volgens het Hof duidelijk dat de onderneming  in Cyprus slechts op papier werkgever was. De Nederlandse vervoersondernemingen waren feitelijk werkgever vanwege de volgende redenen:

  • De Nederlandse ondernemingen oefenden het gezag uit ten aanzien van de chauffeurs. De chauffeurs werden door de Nederlandse vervoersondernemingen geselecteerd en werkten voor rekening en risico van de Nederlandse transportbedrijven. Vaak werkten ze al voor deze bedrijven voordat ze een arbeidsovereenkomst sloten met de onderneming  in Cyprus. Feitelijk veranderde er niets in de werkzaamheden en aansturing.
  • De loonkosten werden gedragen door de Nederlandse vervoersondernemingen via de commissie die zij betaalden aan de onderneming  in Cyprus.
  • De Nederlandse vervoersondernemingen waren feitelijk bevoegd om de chauffeurs te ontslaan. Indien de Nederlandse vervoersondernemingen besloten niet langer gebruik te maken van de diensten van de chauffeurs, werden zij (vrijwel) direct ontslagen door de onderneming in Cyprus.

GEVOLGEN

De Nederlandse Centrale Raad van Beroep dient nog officieel uitspraak te doen, maar in de regel wordt de uitleg van het Europese Hof van Justitie gevolgd. Betrokken partijen dienen dan alsnog Nederlandse sociale verzekeringspremies af te dragen. Werkt u ook met internationale chauffeurs? Toets dan welke partij als werkgever kwalificeert en in welk land de chauffeur premieplichtig is.

MEER WETEN?

Wilt u graag meer weten over de belasting- en premieplicht bij (internationale) transportwerkzaamheden? Neem dan contact op met Angela Dinkelberg per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 66. Zij helpt u graag verder.