Update: Strenge factuureisen bij vereenvoudigde ABC-regeling

18 september 2023 – De factuureisen voor de vereenvoudigde ABC-regeling zijn aangescherpt in het Besluit Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen. Iedere handelaar die met een Nederlands btw-nummer deze regeling als tussenpersoon gebruikt, moet voortaan “btw verlegd” op zijn uitgaande facturen vermelden.

Uitspraak EU Hof van Justitie en wijziging besluit

Tot voor kort was in Nederland de vermelding “intracommunautaire levering” goedgekeurd. De staatssecretaris van Financiën heeft deze goedkeuring echter per 2 september jl. ingetrokken naar aanleiding van een recent arrest van het EU Hof van Justitie. Het EU Hof van Justitie vereist de vermelding  “btw verlegd” op de factuur van de tussenpersoon, anders geldt de vereenvoudigde ABC-regeling niet. Een en ander kan niet achteraf worden gecorrigeerd. Onvolkomen facturen kunnen hierdoor leiden tot omvangrijke fiscale claims. Niet alleen in Nederland, maar ook in de andere bij een transactie betrokken lidstaten.

De vereenvoudigde ABC-regeling

De vereenvoudigde ABC-regeling is bedoeld om een (extra) btw-registratieverplichting bij intra-EU transacties te voorkomen. Het gaat dan om een ABC-levering; een transactie waarbij goederen worden geleverd door partij A aan partij B en vervolgens door partij B aan partij C, terwijl die goederen rechtstreeks worden afgeleverd door partij A aan partij C in een andere lidstaat. Partij B moet zich in beginsel in de lidstaat van C registreren. Met de vereenvoudigde ABC-regeling kan deze registratieverplichting worden voorkomen. Partij B kan dan gebruik maken van een bestaande btw-registratie in een andere lidstaat.

Voor de vereenvoudigde ABC-regeling geldt een aantal voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat partij B op zijn facturen aan partij C “btw verlegd” vermeld. Volgens het Hof van Justitie moet deze eis naar de letter worden nageleefd. Onvolkomen facturen kunnen bovendien niet achteraf gecorrigeerd worden.

Hoe nu verder?

De wijziging van het besluit Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen is een goede aanleiding om uw facturen te controleren op het voldoen aan de relevante factuureisen. Maakt u gebruik van de vereenvoudigde ABC-regeling? Het is dan zeker raadzaam om uw facturen tegen het licht te houden om te zien of aan de factuureisen wordt voldaan. Uiteraard zijn wij hierbij gaarne behulpzaam.

Meer weten?

Bent u betrokken bij grensoverschrijdende ABC-regelingen en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Iris Sijtsma via e-mail of per telefoon: +31(0) 88 277 24 57 of met Raimo Kool via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 05. Zij helpen u graag verder.