Subsidiemogelijkheden voor sociale en technische innovatie

23 juni 2020 - Juist in deze periode is het belangrijk om vooruit te kijken en waar mogelijk kosten te drukken. Hiervoor zijn subsidies uitermate geschikt waarbij het MKB Idee (stimuleert meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstig werkenden) en MIT R&D-samenwerkingsprojecten (samenwerking bij een technische innovatie) het verschil kunnen maken om de crisis het hoofd te bieden en duurzame groei te realiseren.

Subsidie voor het verbeteren van kennis en vaardigheden van (toekomstig) personeel

Werkt u alleen of samen om een innovatieve oplossing te vinden en uit te voeren om de kennis en vaardigheden van (toekomstig) personeel te verbeteren? Dan is de kans groot dat dit project volledig  gesubsidieerd kan worden. De subsidie bedraagt maximaal € 125.000 per deelnemer. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie zelfs maximaal € 200.000.

Het project heeft een goede slaagkans wanneer  het zich richt op één  van de volgende activiteiten:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Subsidie voor samenwerkingsprojecten op het gebied van technische innovatie

Werkt u met één of meerdere mkb'ers samen om een product, productieproces of dienst te ontwikkelen of vernieuwen? Dan is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten. Hetgeen u samen ontwikkelt hoeft geen ‘rocket science’ te zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. De regeling is juist bedoeld voor ‘de innovatie mkb’er op de hoek’, want elk bedrijf wil toch een extra financiële steun in de rug zodat het ontwikkelproces wordt versneld?

Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 10 september 2020 en de subsidie bedraagt 35% tot een maximum van € 350.000. De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit.

Meer weten?

Wilt u uw subsidiemogelijkheden verder laten onderzoeken of geholpen worden met subsidies, innoveren en financieren, zodat uw bedrijf de volgende stap kan maken? Uw contactpersoon bij Mazars helpt u graag verder, of neem  contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.

Leap, ruime ervaring met goedgekeurde subsidieaanvragen

Verhoog de slaagkans van uw subsidieaanvraag. De specialisten van Leap helpen u graag met het opstellen van een kwalitatieve aanvraag. Zij zorgen bovendien voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten.