Subsidiemogelijkheden voorjaar 2021

18 maart 2021 – Een extra financiële steun in de rug om ontwikkelingsprojecten te kunnen versnellen, dat wil toch ieder bedrijf? Als mkb’er kunt u gebruikmaken van de MIT-subsidieregeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) of van het nieuwe REACT-EU programma.

Subsidie van € 20.000 voor haalbaarheidsprojecten

Om de innovatiekracht van mkb-bedrijven te vergroten, blijft investeren in kennis en onderzoek essentieel. De MIT-subsidie sluit daarbij goed aan want hierbij worden vanaf april 2021 haalbaarheidsstudies (economisch en technisch) en vanaf september 2021 samenwerkingsprojecten gesubsidieerd.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie van een voorgenomen ontwikkeling, eventueel deels aangevuld met experimentele ontwikkeling. Eigen uren en externe kosten voor bijvoorbeeld materialen voor prototyping komen in aanmerking. De maximale subsidie voor de haalbaarheidsstudie bedraagt 40% tot maximaal € 20.000.

Vanaf juni 2021 is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de MIT-subsidieregeling R&D-samenwerkingsprojecten. Hetgeen je samen ontwikkelt hoeft geen ‘rocket science’ te zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. De regeling is juist bedoeld voor ‘de innovatieve mkb’er op de hoek’. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met begin september 2021 en de subsidie bedraagt 35% tot een maximum van € 350.000. De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit.

REACT-EU

In reactie op de coronacrisis hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma EU Next Generation. Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Met geld uit Brussel wordt een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie gestimuleerd. Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, wordt het budget via de huidige vier regionale EFRO-programma’s (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) uitgegeven. Binnen de bestaande vier regio’s krijgt elke managementautoriteit ongeveer € 50 miljoen beschikbaar om grotere en impactvolle projecten te stimuleren.

Binnen de vier regio’s spelen ongeveer dezelfde uitdagingen waar projecten op moeten aansluiten, dit zijn de energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw en voedings- en gezondheidstransitie.

Meer weten?

Wilt u uw subsidiemogelijkheden verder laten onderzoeken of geholpen worden met subsidies, innoveren en financieren, zodat uw bedrijf de volgende stap kan maken? Uw contactpersoon bij Mazars helpt u graag verder. Of neem direct contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.