Subsidiemogelijkheden voorjaar 2022

21 februari 2022 - Is uw bedrijf bezig met verduurzaming of op zoek naar een extra financiële steun in de rug zodat ontwikkelingsprojecten worden versneld? Maak dan gebruik van beschikbare duurzaamheidssubsidies en de MIT-subsidieregeling.

Subsidie voor haalbaarheidsprojecten

Om de innovatiekracht van mkb-bedrijven te vergroten, blijft investeren in kennis en onderzoek essentieel. De MIT-subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) sluit daarbij perfect aan. Vanaf april 2022 worden haalbaarheidsstudies (economisch en technisch) gesubsidieerd en vanaf september 2022 geldt dit ook voor samenwerkingsprojecten.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie van een voorgenomen ontwikkeling, eventueel deels aangevuld met experimentele ontwikkeling. Eigen uren en externe kosten voor bijvoorbeeld materialen voor prototyping komen in aanmerking voor subsidie. De maximale subsidie voor de haalbaarheidsstudie bedraagt 40% tot een bedrag van maximaal € 20.000.

Vanaf juni 2022 is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten. Hetgeen u samen ontwikkelt hoeft geen ‘grootschalige innovatie’ te zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. De regeling is juist bedoeld voor ‘de innovatieve mkb’er op de hoek’. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met begin september 2022 en de subsidie bedraagt 35%, tot een maximum bedrag van € 350.000. De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit.

Meer weten?

De specialisten van Leap helpen u graag met subsidies, innoveren en financieren zodat uw bedrijf de volgende stap kan maken. Neem direct contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail of benader uw contactpersoon bij Mazars. Zij helpen u graag verder.