Subsidieregeling praktijkleren: start aanvraag per juni 2022

1 juni 2022 - Begeleidt u een leerling of student binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Met deze subsidie stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700 (niveau 2021) per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Ook wanneer een leerling is gestopt met de opleiding of uit dienst is gegaan, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s, praktijkonderwijs en vso. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidieregeling vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wacht niet te lang met aanvragen

Vanaf 2 juni 2022 om 09.00 uur tot uiterlijk 16 september 2022 17.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor het school- en studiejaar 2021 / 2022 bij het RVO.

Heeft u het juiste EHerkenning niveau?

De subsidie Praktijkleren wordt achteraf aangevraagd, na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding. De aanvraag dient online via Direct (eLoket) uitgevoerd te worden. U heeft eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' hierbij nodig om in te loggen voor subsidieregeling Praktijkleren.

Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan dient u uw eHerkenning aan te passen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd hierbij rekening met een aanschaftijd van minimaal enkele weken.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier of met uw contactpersoon van de salarisadministratie van Mazars. Heeft u nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 3 en machtiging 'RVO diensten op niveau eH3'. U vraagt eHerkenning aan voor minimaal een jaar.

Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na de afronding van de begeleiding. De salarisadviseurs van Mazars helpen u graag bij de aanvraagprocedure en kunnen dit zelfs geheel via eHerkenning voor u verzorgen.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

De subsidieregeling Praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
  • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Lees meer over deze extra subsidie.

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van het RVO.

Meer weten?

Heeft u dit jaar nog geen praktijk- of werkleerplaats binnen uw organisatie, maar bent u wel geïnteresseerd en overweegt u deze mogelijkheid? Of wilt u support bij een tijdige aanvraag of dit geheel uit handen geven? Neem dan contact op met uw salarisadviseur van Mazars, of neem contact op met Emiel van der Lee per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 88 of met Erik Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 40. Zij helpen u graag verder.