Subsidieregeling praktijkleren: start aanvraag per juni 2020

23 juni 2020 - Begeleidt u een leerling of student binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Met deze subsidie stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Ook wanneer een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de subsidieregeling vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wacht niet te lang met aanvragen

Vanaf 2 juni 2020 om 09.00 uur tot uiterlijk 16 september 2020 17.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor het school- en studiejaar 2019 / 2020 bij het RVO.

De subsidie Praktijkleren wordt achteraf aangevraagd, na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding. De aanvraag dient online via Direct (eLoket) uitgevoerd te worden. Hiervoor is eHerkenning niveau 1 nodig.

Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na de afronding van de begeleiding. De salarisadviseurs van Mazars helpen u graag bij de aanvraagprocedure en kunnen dit zelfs geheel via eHerkenning voor u verzorgen.

Voorschot aanvragen subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

In juni 2020 is er een mogelijkheid om een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo aan te vragen. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. U kun dit doen tot en met 30 juni om 17.00 uur. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van het RVO.

Meer weten?

Heeft u dit jaar nog geen praktijk- of werkleerplaats binnen uw organisatie, maar bent u wel geïnteresseerd en overweegt u deze mogelijkheid? Of wilt u support bij een tijdige aanvraag of de voorschot aanvraag? Neem dan contact op met uw salarisadviseur van Mazars, of neem contact op met Erik Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 40 of met Emiel van der Lee per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 88. Zij helpen u graag verder.