Subsidies voor technische innovatie

19 maart 2020 - Om de innovatiekracht van uw onderneming te vergroten, biedt de overheid een zeer interessante en kansrijke subsidieregeling aan. Werkt u alleen aan een haalbaarheidsstudie of met één of meerdere mkb'ers samen om een product, productieproces of dienst te ontwikkelen of vernieuwen? Dan is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Subsidieregeling

Hetgeen u wilt onderzoeken of samen wil ontwikkelen hoeft geen ‘rocket science’ te zijn om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling. De regeling is juist bedoeld voor ‘de innovatieve mkb’er op de hoek’. Elke onderneming wil toch extra financiële steun in de rug zodat het ontwikkelproces wordt versneld.

MIT-regeling

Als de onderneming in technische zin vooruit wil, dan blijft  het investeren in kennis en onderzoek essentieel. De MIT sluit daarbij perfect bij aan want hierbij worden vanaf april 2020 haalbaarheidsstudies (economisch en technisch) gesubsidieerd en vanaf september ook samenwerkingsprojecten.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel deels aangevuld met experimentele ontwikkeling. Eigen uren en externe kosten voor bijvoorbeeld materialen voor prototyping komen in aanmerking. De maximale subsidie voor de haalbaarheidsstudie bedraagt 40% tot max. € 20.000,-.

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De maximale subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is 35% en minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject.

Meer weten?

Wilt u uw subsidiemogelijkheden verder laten onderzoeken of geholpen worden met subsidies, innoveren en financieren? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Mazars of met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.