Sustainability: Mogelijk gemaakt door technologie

De Economist Intelligence Unit (EIU) heeft een serie door Mazars gesponsorde artikelen geschreven over de rol van regelgeving en technologie in relatie tot duurzaamheid. In dit artikel staat de razendsnel toenemende inzet van technologieën bij praktijken en rapportage in verband met duurzaamheid centraal: van datamining op milieu-, sociaal en governancegebied (ESG) tot de inzet van blockchain bij verkiezingen.

Nieuwe technologieën

Bedrijven ontdekken steeds meer hoe ze nieuwe technologieën als artificial intelligence (AI), blockchain en het Internet of Things (IoT) kunnen gebruiken ter bevordering van hun werk op ESG-gebied en bij de manier waarop ze over die inspanningen verantwoording afleggen. 

De afgelopen tien jaar zijn de grootste bedrijven ter wereld onder steeds grotere druk van hun stakeholders komen te staan om verantwoorder om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en menselijk kapitaal. Hoewel openbaarmaking van de meeste niet-financiële informatie nog altijd een vrijwillige keuze is, verwachten stakeholders nu toch van deze bedrijven dat ze in elk geval bepaalde niet-financiële gegevens vrijgeven.

Daarmee stellen ze bedrijven echter voor problemen. Zo houden veel bedrijven zich wel aan de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), maar bestaat er nog geen eenduidige mondiale norm voor ESG-rapportage.

Één gezamenlijke standaard 

Geleidelijke standaardisatie in de rapportagesector en de voor rapportage gebruikte technologie zou hier verandering in kunnen brengen. De meest gebruikte norm, het GRI, wordt gebruikt door driekwart van de wereldwijde Fortune 250-bedrijven die ESG-rapporten uitbrengen. Op milieugebied sluit deze norm aan op een ander vooruitstrevend initiatief: het Carbon Disclosure Project (CDP). “We streven naar één mondiale norm, zoals bij de International Financial Reporting Standards”, aldus Tim Mohin, algemeen directeur van het GRI.

Een digitale impuls

Door mogelijke veranderingen in rapportage-eisen ontstaan kansen voor het gebruik van digitale oplossingen. Ook digitale software van derden kan het rapportageproces voor bedrijven versnellen. Dat stelt professor Ioannou, hoogleraar strategie en ondernemerschap aan de London Business School. “Veel bedrijven klagen dat ESG-rapportage kostbaar en tijdrovend is en twijfelen aan het nut ervan”, legt hij uit. “Met nieuwe software kunnen in een fractie van de tijd rapporten worden gegenereerd voor verschillende duurzaamheidsnormen. De inspanningen en kosten gaan fors omlaag en daarmee wordt een belangrijk probleem opgelost waar bedrijven bij hun rapportage tegenaan lopen.”

De nieuwe goudmijn: publieke data

Tegelijkertijd vormt de almaar groeiende schat aan publiek beschikbare gegevens een aanvulling op de beperkte hoeveelheid gegevens die bedrijven zelf vrijgeven. Door dagelijks informatie te destilleren uit tienduizenden nieuwsartikelen, rapporten van maatschappelijke organisaties, vakbladen en berichten op sociale media en deze informatie met behulp van machine learning te duiden, bieden derden nu al een objectief perspectief dat een belangrijke aanvulling kan zijn op de selectieve informatie die bedrijven zelf naar buiten brengen. 

Dit soort technologie kan er, door handelwijzen van bedrijven aan het licht te brengen, bovendien toe bijdragen dat kapitaal wegvloeit van de grootste overtreders – een noodzakelijke voorwaarde voor omschakeling naar een duurzamere economie.

De toekomst

De verwachting is dat het IoT meer bruikbare gegevens op het gebied van duurzaamheid zal gaan opleveren. En dankzij blockchaintechnologie kunnen consumenten steeds beter de herkomst achterhalen van de verschillende onderdelen waaruit de producten die zij kopen zijn opgebouwd. Hierbij gaat het met name om de volgende stap van blockchain: het Lightning Network, een extra laag bovenop de blockchain die een snellere overdracht via bidirectionele kanalen mogelijk maakt. 

Over adequate meting en rapportage van duurzaamheid wordt nog volop gediscussieerd en de mogelijkheden ervoor zijn nog in ontwikkeling. Duidelijk is in elk geval dat de technologie om deze processen te ondersteunen er is en nog verder kan worden aangepast. Zo houden duurzaamheidsmanagers meer tijd over voor strategie en ontwikkeling – tijd die ze anders kwijt zouden zijn aan rapportage en de controle van gegevens.

Document

EIU Technology & Sustainability
EIU Technology & Sustainability