Nederlandse ondernemingen in de Transport & Logistiek sector kwetsbaar voor nieuwe coronagolf in het buitenland

16 november 2020 - Recentelijk publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) een nieuw rapport over de gevolgen van de coronacrisis. Nederlandse ondernemingen zijn volgens het CPB kwetsbaar voor een nieuwe coronagolf in het buitenland. In de eerste coronagolf was er vooral veel aandacht voor de economische gevolgen van onze eigen intelligente lockdown. Het CPB verwacht nu gedurende de tweede golf ook grote gevolgen voor Nederlandse ondernemingen in de Transport & Logistiek sector.

Donkere wolken

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongeveer een derde van de Nederlandse werkgelegenheid en het bruto binnenlands product (bbp) direct of indirect gepaard gaat met uitvoeractiviteiten. De Transport & Logistiek sector zou bij een wereldwijde lockdown onder de zwaarst getroffen sectoren kunnen vallen. Al met al pakken donkere wolken zich samen boven de Nederlandse (export)economie. Focus op continuïteit, anticiperen op de veranderingen en waar nodig crisismanagement, zijn daarom bij een tweede coronagolf weer extra belangrijk voor uw transportonderneming.

Continuïteit

Tijdens de eerste coronagolf was men vooral gericht op de kortetermijnoplossingen die meestal van invloed waren op de cashflow van de onderneming. De overheid heeft hier diverse maatregelen voor genomen welke grotendeels nog steeds van kracht zijn.

Daarnaast kan de continuïteit gewaarborgd worden door goede plannen te maken voor deze crisisperiode en uw toekomstige strategie. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe operationele plannen, kostenreductieprogramma’s, heronderhandeling van contracten, duurzaam personeelsbeleid, management van werkkapitaal, herfinanciering of  juist een strategische investering.

Crisismanagement

Om de continuïteit van uw onderneming te beschermen, is crisismanagement van groot belang. Tijdens een crisis is veel aandacht nodig voor het managen van de veranderende situatie om de continuïteit te waarborgen. Zowel uw financiële situatie als de bedrijfsvoering en marktpositie kunnen beïnvloed worden door de crisis.

Voor goed management tijdens een crisis, is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben waar uw onderneming staat en wat de impact van de verschillende fases van de crisis gaat zijn. Vervolgens zullen er prioriteiten gesteld moeten worden. Hierbij kunt u denken aan kortetermijnprioriteiten, maar ook aan langetermijnprioriteiten. De prioriteiten kunt u daarna omzetten in concrete plannen ten aanzien van de bedrijfsvoering, financiën en het personeelsbeleid. Als er een plan op tafel ligt, kunnen u en uw team overgaan tot de uitvoering en monitoring van de effecten van de gezette stappen.  

Mazars kan uw onderneming met vijf stappen op het gebied van crisismanagement helpen met de uitdagingen waar u als ondernemer in een crisis mee te maken krijgt.

Herijken van de strategie

Ook tijdens een crisis is het van belang om u te blijven richten op de toekomst en ook de lange termijn mee te nemen in uw plannen en strategie. De coronacrisis is niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste crisis waarmee ondernemingen te maken gaan krijgen. Daarnaast is de kans groot dat de coronacrisis een structurele invloed op het succes van uw onderneming heeft. Daarom is het oog op de toekomst houden juist nu extra belangrijk.

De veranderingen die de coronacrisis met zich meebrengen, zorgen voor nieuwe kansen en uitdagingen voor uw onderneming. Als u uw huidige strategie en visie goed in kaart hebt, kunt u inspelen op deze kansen en uitdagingen. Hiermee kunnen tegenvallende resultaten worden voorkomen of beperkt, maar er is ook kans op een positieve uitkomst.

Het is daarom belangrijk om uw strategie in kaart te brengen en waar nodig te herijken. Het strategisch profiel wordt onder andere bepaald door de doelstellingen van uw onderneming, de gevoerde concurrentiestrategie en uw bedrijfsactiviteiten met de daaruit voortvloeiende rendementen. Om een goede strategie te bepalen, moet u weten waar de kwaliteiten en valkuilen van uw onderneming liggen. Vanaf daar kunt u verder bouwen aan een verbeterde strategie.

Mazars kan u helpen

De coronacrisis gaat voor de langere termijn de nodige invloed hebben op ondernemend Nederland. Bedrijfseigenaren en ondernemers met visie kijken nu al vooruit en denken kritisch na over de strategie van hun onderneming. De specialisten van Mazars kunnen samen met u bepalen waar de noodzakelijke stappen liggen en deze uitvoeren. Daarbij is het een uitgangspunt om op korte- en middellange termijn de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen tijdens de coronacrisis? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?