Update: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

26 mei 2020 - Mkb-bedrijven (zowel met als zonder personeel) in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is vrij te besteden en vrij van belastingheffing.

De TOGS-regeling geldt alleen voor bedrijven in specifiek benoemde sectoren. Er wordt gekeken naar de SBI-code die het bedrijf heeft (als hoofdactiviteit) in de Kamer van Koophandel (op 15 maart 2020).

Op dit moment geldt de regeling onder andere voor de sectoren:

 • eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen, bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen, evenementenlocaties en organisatoren, casino’s en ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers.

De lijst met bedrijven die aanspraak kunnen maken op deze gift wordt continu geactualiseerd.

De belangrijkste voorwaarden voor de TOGS zijn:

 • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vereiste SBI-codes.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • De tegemoetkoming van 4.000 euro geldt per onderneming (en niet per vestiging).
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De aanvraag moet online worden ingediend bij RVO; u kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u in te dienen.
 • De RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen op de aanvraag en keert de tegemoetkoming dan binnen enkele werkdagen uit.
 • Achteraf kunnen de aanvragen worden gecontroleerd; als achteraf blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan kan deze teruggevorderd worden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Bedrijven in de meest getroffen sectoren krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming. Aanvragen kunnen vanaf medio juni 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven kunnen van zowel de TVL als de NOW-regeling gebruikmaken, waarbij de NOW-regeling de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW-regeling (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling namelijk gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt.

Meer weten?

Heeft u vragen over de TOGS-regeling of de TVL? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.