Terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer, bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing

28 april 2020 – IB-ondernemingen (bijvoorbeeld een eenmanszaak of vof) kunnen fiscaal geruisloos worden omgezet naar een bv of nv met terugwerkende kracht tot het begin van het jaar. Dit geldt ook voor een fiscaal geruisloze terugkeer uit een bv.

Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer

Eén van de voorwaarden voor terugwerking is dat de benodigde juridische handelingen worden verricht binnen vijftien maanden na het tijdstip waarnaar terugwerking wordt gewenst. De termijn voor terugwerking van geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is bijvoorbeeld op 31 maart 2020 verstreken.

De huidige bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat deze termijn niet is/wordt gehaald. De termijn mag, volgens de nieuwe regels, met drie maanden worden verlengd wanneer de termijn verstrijkt in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing

Voor de fiscale faciliteiten van bedrijfsfusies, juridische fusies en splitsingen waarbij gebruik wordt gemaakt van terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar, wordt de eis gesteld dat bepaalde juridische handelingen binnen twaalf maanden (voor bedrijfsfusies 15 maanden) tot het moment dat de faciliteit terugwerkt, moeten zijn verricht. Ook voor deze juridische handelingen geldt dat de termijn waarbinnen deze moeten zijn afgerond, wordt verlengd met drie maanden wanneer deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eric Klein Hesseling per email of per telefoon +31 (0)88 277 23 84 of met Erik Stroeve per email of per telefoon +31 (0)88 277 24 55. Zij helpen u graag verder.