Tweede Kamer stemt in met invoering ubo-register

12 december 2019 - De Tweede Kamer heeft op 11 december 2019 ingestemd met het wetsvoorstel inzake het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden, het ‘ubo-register’. In het aangenomen voorstel is een amendement opgenomen dat beoogt de veiligheid en privacy van de uiteindelijk belanghebbenden te vergroten.

Wanneer treedt de wet in werking?

Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is de bedoeling dat de wet uiterlijk op 10 januari 2020 in werking zal treden.

Aanvulling op bestaande ubo-regelgeving

Op dit moment moeten ondernemingen die zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten houden, zoals banken en accountantskantoren, al de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van hun cliënten vaststellen. Op grond van de nieuwe wet zijn in Nederland opgerichte rechtspersonen en andere Nederlandse entiteiten verplicht hun ubo’s bij te houden en centraal te registreren bij het door de Kamer van Koophandel gehouden ubo-register. Deze verplichting geldt ook voor rechtspersonen die geen economisch belanghebbende hebben, zoals stichtingen en verenigingen in de not-for-profit. Het ubo-register is een Europese maatregel en heeft tot doel het witwassen van geld en financiering van terrorisme te bestrijden.

In onze eerdere berichtgeving over het ubo-register leest u voor wie deze wet van toepassing is en welke gevolgen er aan verbonden zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wwft en uw ubo-verplichtingen? Neem dan contact op met Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten, advocaat ondernemingsrecht per e-mail of per telefoon: +31 88 627 22 91 of met Sander Boomman, sectorleider Public per e-mail of per telefoon: +31 277 12 27. Zij helpen u graag verder. 

 

Meer informatie?