Uitdagingen voor blockchain in Nederlandse supply-chain

19 september 2019 – Uit recent onderzoek door internationaal consultancybureau Avanade blijkt dat in Amerika en Duitsland ongeveer de helft van de ondervraagde managers en IT-besluitvormers zegt van plan te zijn blockchain in hun bedrijfsvoering te integreren. Een blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Maar hoe zit het met Blockchain in Nederland?

Blockchain integreren in bedrijfsvoering

In Nederland ligt het percentage om blockchain in de bedrijfsvoering te integreren slechts op 5%. En het is niet alleen blockchain; ook voor andere technologieën als Artificial Intelligence (AI) en Quantum Computing loopt ondernemend Nederland vooralsnog een stuk minder warm. Dit verrast Aljosja Beije, mede-oprichter van Blocklab, een Blockchain en AI start-up niet. Terwijl Blocklab internationaal samenwerkt met klinkende namen als Samsung en Standard & Poor, blijft het in Nederland veelal bij verkennende gesprekken. En ook al zijn er natuurlijk uitzonderingen, zoals het Havenbedrijf Rotterdam en ABN AMRO, dit is toch een verontrustende ontwikkeling. De achterstand op landen die wel investeren in nieuwe technologieën, zoals China, India en Amerika wordt met de dag groter.

Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, die elkaar ook nog eens wederzijds beïnvloeden. Complexe problemen als deze hebben zelden één enkele oorzaak en er is dus ook niet een allesomvattende oplossing. Daar komt nog eens bij dat oorzaken verschillen per sector. Eén van de oorzaken binnen de transportsector is dat innovatie vaak belegd is bij een afdeling op het buitenlandse hoofdkantoor. Daarnaast zijn de beschikbare innovatiebudgetten vaak zeer beperkt door lage marges. Om deze reden begint Blocklab in september, samen met TU-Delft, TNO en de Hogeschool Windesheim aan een programma gericht op het realiseren van praktische blockchaintoepassingen voor mkb-bedrijven binnen de supply chain.

Aanbod en vraag

Een andere oorzaak die vaak onderbelicht blijft, is dat er een ‘aanbod’- en een ‘vraag’-kant zit aan innovatie. Elke zichzelf respecterende gemeente heeft nu wel zijn eigen ‘start-up hub’, er worden voor elke technologie bijna wekelijks ‘hackatons’ en ‘meet-ups’ georganiseerd en elke (technische) universiteit heeft een eigen incubator programma. Aan de aanbodkant van innovatie gebeurt dus genoeg. Dit staat in schril contrast met de vraagkant. Hierbij gaat men ervan uit dat de ondernemer rationeel handelt en zelf het besluit om te innoveren moet kunnen nemen. Maar veel nieuwe technologieën zijn niet eenvoudig te doorgronden en de bijbehorende businesscase is vaak veel moeilijker te bepalen dan voor een vrachtwagen of distributiecentrum. Daarom houdt Blocklab zich niet alleen bezig met de techniek, maar ook met de zakelijke validatie.

Innovatie betekent vooral ‘delen = vermenigvuldigen’. Als grote corporate organisaties al de samenwerking met elkaar zoeken, waarom nog alleen zelf het wiel uitvinden? Je grootste concurrent, of belangrijkste klant, een kennisinstelling, bank of accountant, het zijn allemaal potentiële innovatiepartners.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het integreren van blockchain in uw bedrijfsvoering en de praktische toepassingen voor mkb-bedrijven binnen de supply chain? Neem dan contact op met Aljosja Beije van BlockLab per e-mail. Hij helpt u graag verder.

Voortaan automatisch nieuws op het gebied van Transport & Logistiek in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Transport & Logistiek Actueel.

»