Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel wet excessief lenen bij eigen vennootschap

29 juni 2020 - Het wetsvoorstel waarmee excessief lenen van de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is op 17 juni 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Vanwege de coronacrisis zal deze wet een jaar later dan de bedoeling was in werking treden.

Toetsmoment

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat directeur-grootaandeelhouders (dga’s) belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen door te lenen van hun eigen vennootschap.

In het oorspronkelijke voorstel zou per 2022 de opgebouwde schuld boven 500.000 euro (schuld voor de eigen woning uitgezonderd) worden belast alsof er voor dit bedrag een dividenduitkering aan de dga is gedaan. Het eerste toetsmoment van de hoogte van de schuld zou op 31 december 2022 zijn.

Door het uitstel van de inwerkingtreding gaat de regeling in per 2023, met als eerste toetsmoment 31 december 2023.

Mogelijkheden onbelast lenen

Met ingang van 2023 worden de mogelijkheden beperkt om als aanmerkelijkbelanghouder onbelast te lenen van de eigen vennootschap. Momenteel is het nog mogelijk om belastingheffing in box 2 langdurig uit te stellen of zelfs af te stellen door te lenen van de eigen vennootschap in plaats van een dividenduitkering te doen.

Zodra de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner gezamenlijk een schuld van meer dan € 500.000 bij de eigen vennootschap hebben, wordt dit als ‘fictief regulier voordeel’ in box 2 belast. Deze € 500.000 geldt als startpunt,  daarna wordt de grens van € 500.000 verhoogd met de hoogte van de schuld waarover al eerder belasting is betaald. Hiermee wordt voorkomen dat jaarlijks hetzelfde gedeelte wordt belast. De werking van de maatregel heeft alleen gevolgen voor de belastingheffing in box 2,  de maatregel werkt niet door naar andere fiscale bepalingen.

Maatregel schulden

Verder geldt de maatregel voor alle schulden van de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner. Dus ook de schulden die indirect verschuldigd zij aan de vennootschap vallen onder deze regeling. Schulden die voor 31 december 2022 zijn aangegaan ter financiering van de eigen woning worden echter buiten beschouwing gelaten. Eigenwoningschulden die zijn aangegaan na 31 december 2022 worden alleen buiten beschouwing gelaten als aan de vennootschap een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt.

Op het initiële conceptwetsvoorstel is veel kritiek geuit vanwege de mogelijke economische dubbele belastingheffing die zich bij de aanmerkelijkbelanghouder kan voordoen. Naar aanleiding daarvan is het wetsvoorstel zo aangepast dat er geen sprake meer kan zijn van dubbele belastingheffing. Het huidige wetsvoorstel leidt in plaats van een extra belastingheffing slechts tot een vervroegde belastingheffing. Zodra de schuld wordt afgelost, wordt de betaalde belasting over leningen van meer dan  € 500.000 verrekend.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit wetsvoorstel? Neem dan contact op met Bianca de Kroon per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 10 of met Efraïm Brouwer per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 75. Zij helpen u graag verder.