Update - NOW 3.0

14 december 2020 – Op 9 december 2020 zijn er aanpassingen van de NOW 3.0, als onderdeel van het steun en herstelpakket aangekondigd. De NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober 2020 in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021. De aanvraagtermijn voor het eerste tijdvak is weer opengesteld tot en met 27 december. Voor het tweede tijdvak is de NOW 3.0 aan te vragen vanaf 15 februari 2021, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

De belangrijkste wijzigingen in de NOW 3.0 zijn:

 • De NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021, en zal zijn opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden.
 • Het eerste (oktober - december 2020) en tweede tijdvak (januari - maart 2021) van de NOW 3.0 staan open voor ondernemers met een omzetverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen.   
 • Voor het derde tijdvak (april - juni 2021) komen alleen ondernemers in aanmerking met een omzetdaling van ten minste 30%, als zij aan de voorwaarden voldoen. Onder de regeling zoals deze in september 2020 is aangekondigd, zou al vanaf januari een omzetdaling van 30% nodig zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Gezien de huidige omstandigheden rondom het coronavirus, is besloten het percentage van 20% langer te laten doorlopen.
 • Er komt een geleidelijke afbouw van het vergoedingspercentage, en wel als volgt:
  • Eerste tijdvak: 80%
  • Tweede tijdvak: 80%
  • Derde tijdvak: 60%
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom (vrijwillig) geleidelijk te laten dalen:
  • Eerste tijdvak: 10%
  • Tweede tijdvak: 10%
  • Derde tijdvak: 20%

Deze daling in de loonsom zal geen gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. De (vrijwillige) afbouw van de loonsom kan tot stand komen door bijvoorbeeld afbouw van het personeelsbestand door ontslagen of natuurlijk verloop, of het vragen van een loonoffer van de werknemers.

 • De ontslagboete uit de NOW 2.0 komt te vervallen. De reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
 • Er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever om met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk te begeleiden. In het geval van bedrijfseconomisch ontslag dient de werkgever hierover contract op te nemen met het UWV. Indien dit niet is gebeurd, wordt de subsidie met 5% gekort.
 • Het maximaal te vergoeden dagloon zal in het derde tijdvak dalen tot eenmaal het dagloon (nu nog tweemaal het dagloon).
 • De vergelijkingsmaand is voor alle drie de tijdvakken juni 2020.

Het doel van de NOW 3.0 blijft hetzelfde als van zijn voorgangers de NOW 1.0 en 2.0, namelijk behoud van werkgelegenheid. Het kabinet wil echter tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid geven om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie, waarin het onvermijdelijk is dat er ontslagen zullen vallen. Niet alle werkgelegenheid zal kunnen worden behouden. In sommige sectoren zal, naar verwachting, de werkgelegenheid blijvend lager zijn dan voor de coronacrisis. Samen met de overige maatregelen uit het herstel- en steunpakket zijn de maatregelen gericht op omscholing en begeleiding van werk-naar-werk.

De NOW 3.0 gaat daarom ook voor een periode van negen maanden gelden om zodoende de samenleving de rust te bieden om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Een nieuwe regeling voor een periode van drie maanden wordt hiervoor te kort geacht. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft het kabinet ervoor gekozen de NOW 3.0 in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020.

Voor het kunnen aanvragen van de NOW 3.0 is het niet van belang of wel of niet werd deelgenomen aan de NOW 1.0 of de NOW 2.0.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de NOW-regeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.