Update - NOW 3.0

22 januari 2021 – 21 januari 2021 zijn er aanpassingen van de NOW 3.0, als onderdeel van het Steun en Herstelpakket aangekondigd. De NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober 2020 in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021. De aanvraagtermijn voor het eerste tijdvak is reeds verlopen. Voor het tweede tijdvak is de NOW 3.0 aan te vragen vanaf 15 februari 2021, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

De belangrijkste wijzigingen in de NOW 3.0 zijn:

 • De NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021, en zal zijn opgedeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden.
 • Het eerste (okt-dec) en tweede tijdvak (jan-maart) van de NOW 3.0 staan open voor ondernemers met een omzetverlies van ten minste 20%, als zij aan de voorwaarden voldoen. Bij de kamerbrief van 21 januari 2021 is aangekondigd dat ook voor het derde tijdvak aangesloten wordt bij een omzetverlies van 20% (en niet zoals oorspronkelijk de bedoeling was een omzetverlies van 30%).
 • Er komt geen geleidelijke afbouw van het vergoedingspercentage. Voor alle drie de tijdvakken geldt een vergoedingspercentage van 85%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom (vrijwillig) geleidelijk te laten dalen:
  Eerste tijdvak: 10%
  Tweede tijdvak: 10%
  Derde tijdvak: 10%
  Deze daling in de loonsom zal geen gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. De (vrijwillige) afbouw van de loonsom kan tot stand komen door bijvoorbeeld afbouw van het personeelsbestand door ontslagen of natuurlijk verloop, of het vragen van een loonoffer van de werknemers.
 • De ontslagboete uit de NOW 2.0 komt te vervallen. De reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
 • Er geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever om met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk te begeleiden. In het geval van bedrijfseconomisch ontslag, dient de werkgever hierover contract op te nemen met het UWV. Indien dit niet is gebeurd, wordt de subsidie met 5% gekort.
 • Het maximaal te vergoeden dagloon zal in het derde tijdvak dalen toch niet dalen tot 1 maal het dagloon. Dit blijft dus voor de gehele periode van de NOW 3.0 2 maal het dagloon. De vergelijkingsmaand is voor alle drie de tijdvakken juni 2020.
 • De vergelijkingsmaand is voor alle drie de tijdvakken juni 2020. 

Het doel van de NOW 3.0 blijft hetzelfde als van zijn voorgangers de NOW 1.0 en 2.0, namelijk behoud van werkgelegenheid. Het kabinet wil echter tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid geven om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie, waarin het onvermijdelijk is dat er ontslagen zullen vallen. Niet alle werkgelegenheid zal kunnen worden behouden. In sommige sectoren zal, naar verwachting, de werkgelegenheid blijvend lager zijn dan voor de coronacrisis. Samen met de overige maatregelen uit het herstel- en steunpakket zijn de maatregelen gericht op omscholing en begeleiding van werk-naar-werk.

Het is voor het kunnen aanvragen van de NOW 3.0 niet van belang of wel of niet werd deelgenomen aan de NOW 1.0 of de NOW 2.0.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de NOW-regeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.